“แสนชัย” โพสต์ขอบคุณ 2 ดาราดัง ช่วยหาโรงพยาบาลรักษาโควิด-19