โวยนักท่องเที่ยว ลงเล่นน้ำแจ่มแล้วทิ้งขยะเกลื่อน วอนมีจิตสำนึกด้วย