ASLAN Pharmaceuticals ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการศึกษา TREK-DX และเน้นศักยภาพของ Eblasakimab ในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ที่เคยได้รับ Dupilumab

  • การศึกษาทดลอง TREK-DX เป็นการศึกษาทดลองครั้งแรกที่มีการจัดกลุ่มสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมและใช้ยาหลอกที่จะดําเนินการในประชากรผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่ได้รับการรักษาด้วยdupilumab ได้เริ่มรับผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาตามกรอบแนวทางที่ปรับปรุงใหม่ และสถานที่ทดลองใหม่ในยุโรปคาดว่าจะเปิดในครึ่งแรกของปี 2567
  • จากการทบทวนข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยผลของผู้ป่วย 22 คนที่ได้รับการรักษาแล้ว พบว่าร้อยละ 45 (10/22) ของผู้ป่วยมีคะแนนดัชนีความรุนแรงและพื้นที่โรคผิวหนัง (EASI) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 90 (EASI-90) และร้อยละ 50 (11/22) ของผู้ป่วยมีคะแนนการประเมินโดยผู้สอบสวนโลก (vIGA) เท่ากับ 0 หรือ 1 (ผิวหนังสะอาดหรือเกือบสะอาด) ภายใน 16 สัปดาห์ ผลการศึกษาทั้งหมดคาดว่าจะเปิดเผยในปลายปี 2567
  • ข้อมูลทางการแปลงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่แตกต่างกันของการเป้าหมายที่ IL-13R และ IL-4R ซึ่งบ่งบอกว่าeblasakimab อาจมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอจากdupilumab ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการและมีทางเลือกการรักษาน้อย

(SeaPRwire) –   ซานมาเตโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย และสิงคโปร์ วันที่ 11 มีนาคม 2567 – บริษัท ASLAN Pharmaceuticals Ltd. (Nasdaq: ASLN) เป็นบริษัทไบโอเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระยะทดลองคลินิกที่พัฒนารักษาทางภูมิคุ้มกันโรคอย่างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วย ได้ประกาศว่าได้เริ่มรับผู้ป่วยในการศึกษาทดลอง TREK-DX ในผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ระดับปานกลางถึงรุนแรงที่เคยได้รับการรักษาด้วยdupilumab แล้ว ในสหรัฐอเมริกาตามแนวทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

การศึกษาทดลอง TREK-DX เป็นการศึกษาทดลองครั้งแรกที่มีการจัดกลุ่มสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมและใช้ยาหลอกในผู้ป่วยโรคผิวหนังแพ้ที่เคยได้รับการรักษาด้วยdupilumab ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2572 การศึกษานี้จะรับผู้ป่วยประมาณ 75 คนที่เลิกรับการรักษาด้วยdupilumab ด้วยเหตุผลใดผลงานด้วยกัน รวมถึงการควบคุมโรคที่ไม่เพียงพอ การขาดการเข้าถึงหรืออาการไม่พึงประสงค์ และรักษาด้วยยาeblasakimab หรือยาหลอกทางหลอดเลือดดํา 1 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ณ เวลาที่ตัดข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วย 22 คนที่ถูกจัดกลุ่มตามเกณฑ์เริ่มต้น 17 คนเสร็จสิ้นการรักษา 16 สัปดาห์ และ 5 คนออกจากการศึกษาก่อนสิ้นสุด 16 สัปดาห์ ณ สัปดาห์ที่ 16 หรือการตรวจสุดท้าย พบว่ามีผู้ป่วยลดคะแนน EASI ลงอย่างน้อยร้อยละ 90 (EASI-90) จํานวน 10 คน หรือร้อยละ 45 และมีผู้ป่วย 11 คน หรือร้อยละ 50 ได้รับการประเมินคะแนน vIGA เท่ากับ 0 หรือ 1 (ผิวหนังสะอาดหรือเกือบสะอาด) จากผู้ป่วย 9 คนที่เคยไม่ตอบสนองต่อdupilumab ก่อนหน้า พบว่ามีผู้ป่วย 5 คน (ร้อยละ 56) มีคะแนน EASI-90 และมีผู้ป่วย 5 คน (ร้อยละ 56) ได้รับการประเมิน vIGA เท่ากับ 0 หรือ 1 การรักษานั้นปลอดภัยโดยรวมและไม่พบสัญญาณความปลอดภัยใหม่ รวมถึงไม่พบรายงานการอักเสบของตาและไม่พบรายงานการอักเสบบริเวณที่ฉีดยา คาดว่าข้อมูลสุดท้ายทั้งหมดจะเปิดเผยในปลายปี 2567

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“63% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรัก