Blue Hat ประกาศผลการเงินสําหรับปีงบประมาณ 2566 ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น 33 เท่า

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 30 เมษายน 2024 – “Blue Hat Interactive Entertainment Technology (“Blue Hat” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: BHAT)” ซึ่งเป็นบริษัทค้าขายสินค้าในประเทศจีน ได้ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (“ปีบัญชี 2566”) ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างมากของรายได้

ไฮไลท์ทางการเงินสําหรับปีบัญชี 2566

Blue Hat มีรายได้ 73.68 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2566 เพิ่มขึ้น 33 เท่าจากปีก่อน ความสําเร็จนี้เกิดจากการขยายกิจการค้าขายสินค้าอย่างแข็งแรงของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจค้าเครื่องประดับและทองคําตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของ 2565 แต่แม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างมาก แต่บริษัทก็มีขาดทุนสุทธิ 21.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีบัญชี 2566 เนื่องจากหนี้สงสัยว่าจะเก็บไม่ได้และการตัดราคาสินทรัพย์จากธุรกิจที่ถอนตัวออกมา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าขายสินค้าใหม่ของบริษัทสามารถสร้างกําไรได้ใกล้ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับบริษัทในปีบัญชี 2566

ความเห็นของผู้บริหาร

นายเฉิน เสี่ยวตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Blue Hat ได้กล่าวไว้ในการประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําปีว่า “ความสําเร็จในปี 2566 ไม่ใช่แค่การพัฒนาข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ Blue Hat อย่างชัดเจน ในปี 2567 เราจะยังคงนําประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เราได้สะสมมาใช้ ขยายการค้าขายสินค้าเครื่องประดับโดยเฉพาะเพชรและทองคํา พร้อมขยายธุรกิจการค้าทองคําออนไลน์เพื่อสร้างผลการดําเนินงานที่ดีและเป็นการตอบแทนนักลงทุนของเรา”

ผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับปีบัญชี 2566

โปรดดูรายงานประจําปีของ Blue Hat แบบแสดงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่เสนอต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดผลการดําเนินงานทางการเงินของ Blue Hat

เกี่ยวกับ Blue Hat

เดิม Blue Hat เป็นผู้ให้บริการสื่อสารและธุรกิจไอซี และผู้ผลิต พัฒนา และดําเนินการเกม ของเล่น และวัสดุการศึกษาสืบสวนทาง AR ในประเทศจีน ด้วยประสบการณ์หลายปีและเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตร Blue Hat กําลังขยายธุรกิจไปสู่การค้าขายสินค้า เพื่อกลายเป็นผู้ค้าสินค้าอัจฉริยะระดับโลก

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความนี้มีข้อความเกี่ยวกับอนาคตซึ่งเป็นข้อความที่ไม่แน่นอน และอาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ผู้อ่านควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ติดต่อ:

Blue Hat Interactive Entertainment Technology
โทรศัพท์: +66 (592) 228-0010
อีเมล:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

งบดุลยพินิจการรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2566