CCTV+: การประชุมแบ่งปันเยาวชนโลกเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหลียงจู่

16 6 CCTV+: Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture

กรุงปักกิ่ง, 30 ส.ค. 2566 — การเรียกร้องให้จัดการประชุมแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนโลกเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหลียงจูได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม จัดโดยศูนย์ต่างประเทศ (ZTV-WORLD) ของ ZMG สํานักงานยูเนสโกปักกิ่ง และโครงการส่งเสริมเยาวชนเพื่อวัฒนธรรมเหลียงจู มีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม ซึ่งเป็นการเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกและทุกคนที่สนใจอารยธรรมจีนให้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมเหลียงจูในเมตาเวิร์สและส่งเสริมการสนทนาระหว่างอารยธรรม

โบราณสถานเมืองเหลียงจู ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานของอารยธรรมจีนที่มีอายุ 5,000 ปี ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเยาวชนทั่วโลก เพื่อคลี่คลายความลึกลับนั้น เราจะไปเยี่ยมชมสถานที่พร้อมกับเยาวชนท้องถิ่นที่ส่งเสริมอารยธรรมเหลียงจู พร้อมกันนี้ เราจะสํารวจความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งโดดเด่นด้วยเครื่องประดับหยก ระบบการจัดการน้ําขั้นสูง และเทคโนโลยีการปลูกข้าว

เครื่องประดับหยกลึกลับและมีชื่อเสียงของเหลียงจูได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน Zhang Zhihan นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน วิทยาเขตซีแอตเทิล สอบถามว่า “เครื่องประดับหยกของเหลียงจูไม่มีใครเทียบได้ทั่วโลก ฉันจะสํารวจฝีมือการผลิตหยกของเหลียงจูได้ลึกซึ้งขึ้นไหม” เพื่อตอบคําถามนี้ เราจะร่วมกับ Ai Meili และ Chen Guanchen นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สํารวจหยกพิธีกรรมของเหลียงจู

ความยิ่งใหญ่ของระบบชลประทานของเหลียงจูได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน Chen Jiexiaoxue จากมหาวิทยาลัย Lumière Lyon 2 ถามว่า “ระบบชลประทานของเหลียงจูสร้างขึ้นเมื่อกว่า 5,000 ปีที่แล้ว แต่ยังคงทํางานได้จนถึงทุกวันนี้ ฉันจะได้พบมันด้วยตาตัวเองไหม” เราจะร่วมกับ Ai Yuda จากมหาวิทยาลัยการสื่อสารเจ้อเจียง และ Cheng Long จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้อเจียง เพื่อเปิดเผยความยอดเยี่ยมอันน่าอัศจรรย์ใจนี้

ผู้มาเยือนยังสนใจอย่างลึกซึ้งในอารยธรรมการปลูกข้าวของเหลียงจู Xia Wangmingyu จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แสดงความเห็นว่า “ฉันได้ยินว่าผลผลิตข้าวในเหลียงจูเมื่อกว่า 5,000 ปีที่แล้วเทียบได้กับผลผลิตปัจจุบัน ฉันจะเข้าใจการเกษตรในเมืองโบราณนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นไหม” มาร่วมกับ Weng Xin และ Liang Chen จากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเพื่อเปิดเผยความลับของอารยธรรมการปลูกข้าวของเหลียงจู

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/2194308/Video1.mp4

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/2196351/Jade_Artifacts.mp4

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/2196352/Water_Management_System.mp4

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/2196353/Rice_Cultivation_Technology.mp4