Chewy พร้อมสําหรับการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2: มีอะไรรออยู่ข้างหน้า?

Chewy Stock

Chewy, Inc. (NYSE:CHWY) กําลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2023 ในวันที่ 30 สิงหาคม หลังจากตลาดปิด คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทั้งรายได้และกําไร ตามที่ Zacks Consensus Estimate ประมาณการยอดขายสําหรับไตรมาสอยู่ที่ประมาณ 2.763 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การคาดการณ์กําไรสําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อยู่ที่ 11 เซนต์ต่อหุ้น การปรับปรุงนี้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 120 เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 เซนต์ต่อหุ้นที่ทําได้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

Chewy ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์เลี้ยงที่สําคัญ ได้สร้างผลงานเหนือความคาดหมายด้านกําไรอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยบวกของการเปิดเผยกําไรที่น่าประหลาดใจร้อยละ 271.9 ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ในไตรมาสการเงินล่าสุด บริษัทสร้างความประหลาดใจด้านกําไรถึงร้อยละ 600

ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณา

ผลประกอบการในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ Chewy น่าจะได้รับการสนับสนุนจากช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่ง การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และการริเริ่มนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นของบริษัทในการปรับปรุงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนยอดขายออนไลน์

ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่แข็งแกร่ง และการเติบโตของฐานลูกค้า เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ Chewy มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ที่น่าประทับใจคือ บริษัทสามารถทําสถิติยอดขายต่อลูกค้าที่ใช้บริการและยอดขายลูกค้า Autoship สูงสุดได้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า นอกจากนี้ การดําเนินงานด้านสุขภาพของ CHWY ก็เป็นปัจจัยบวกด้วยเช่นกัน

Zacks Consensus Estimate สําหรับยอดขายต่อลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ที่ 528 ดอลลาร์ บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากไตรมาสก่อน

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทสําหรับไตรมาสอาจได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย เช่น ปัจจัยเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย การบริหาร และทั่วไป คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Chewy ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ

ข้อมูลอื่นๆ

แบบจําลองการวิเคราะห์ที่สถาบัน Zacks สร้างขึ้นไม่ได้คาดการณ์การเกินความคาดหมายด้านกําไรสําหรับ Chewy ในกรณีนี้โดยเฉพาะ การผสมผสานของความคาดหวังบวกด้านกําไร (Earnings ESP) และอันดับ Zacks ที่ดี เช่น #1 (Strong Buy) #2 (Buy) หรือ #3 (Hold) มักจะเพิ่มโอกาสของการเอาชนะกําไร