e.GO ประกาศการแจ้งถอดสัญญาออกจาก Nasdaq

(SeaPRwire) –   เอเอชเอ็น, เยอรมนี, 26 มีนาคม 24 – Next.e.GO N.V. (NASDAQ: EGOX) (“e.GO”) ประกาศวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 24 บริษัทได้รับจดหมายการตัดสินจากฝ่ายบริหารของตลาดหลักทรัพย์นาสดัก (จดหมาย) แจ้งให้บริษัททราบว่าหลักทรัพย์ของบริษัทได้มีราคาเสนอซื้อต่ํากว่า 0.10 ดอลลาร์สหรัฐติดต่อกันสิบวันตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดัก 5810 (c) (3) (A) (iii) (กฎราคาหุ้นต่ํา)

นอกจากนี้ บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าราคาซื้อขายต่ําสุดของหุ้นต้องอยู่ที่ 1 ดอลลาร์หรือสูงกว่าตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดัก 5810 (c) (3) (A) (กฎราคาต่ําสุด) บริษัทได้รับระยะเวลา 180 วันเพื่อกลับมาปฏิบัติตามกฎราคาต่ําสุด ซึ่งระยะเวลานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 10 มิถุนายน 24 หากหุ้นของบริษัทยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติตามกฎราคาต่ําสุดได้ นาสดักจะมีเหตุผลเพิ่มเติมในการเพิกถอนการซื้อขายหุ้น

ตามจดหมาย หากบริษัทไม่ขออุทธรณ์ต่อจดหมาย การซื้อขายหุ้นของบริษัทจะถูกระงับเมื่อเปิดตลาดในวันที่ 3 เมษายน และแบบฟอร์ม 25-NSE จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เพื่อถอนหุ้นของบริษัทออกจากการซื้อขายและทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาสดัก

บริษัทมีแผนที่จะอุทธรณ์ตัดสินของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการฟังคําอุทธรณ์ (คณะกรรมการ) การขออุทธรณ์จะระงับการระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทและการส่งแบบฟอร์ม 25-NSE ไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะตัดสิน

บริษัทมีแผนที่จะติดตามราคาซื้อขายต่ําสุดของหุ้นสามัญของตน และอาจพิจารณาใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกลับมาปฏิบัติตามข้อกําหนดราคาต่ําสุดตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์นาสดักเพื่อรักษาการซื้อขายต่อไปในตลาดนาสดัก

เกี่ยวกับ e.GO

e.GO มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอาคเนน ประเทศเยอรมนี เป็นผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในเมือง โดยเน้นความสะดวกสบาย เชื่อถือได้ และราคาที่จับต้องได้ e.GO ได้พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยต้นทุนต่ําโดยใช้โรงงานขนาดเล็ก และมีรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนในปัจจุบัน e.GO กําลังช่วยเมืองและประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.e-go-mobile.com เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

คําแถลงที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การประกาศข่าวนี้รวมถึง “คําแถลงที่เป็นอนาคต” ผลประกอบการจริงของบริษัทอาจแตกต่างจากคาดการณ์ ประมาณการ และคาดการณ์การเงิน และดังนั้นคุณจึงไม่ควรอาศัยคําแถลงเหล่านี้เป็นพยากรณ์อนาคตที่แน่นอน คําว่า “คาดว่า” “ประมาณ” “โครงการ” “งบประมาณ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “แผนที่” “อาจ” “จะ” “สามารถ” “ควร” “เชื่อว่า” “คาดการณ์” “แนวโน้ม” และคําที่คล้ายกันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุคําแถลงเช่นนี้ คําแถลงอนาคตเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงคาดการณ์ ความหวัง ความเชื่อ วัตถุประสงค์ หรือแผนการณ์ของบริษัทในอนาคต รวมถึงผลกระทบของราคาหุ้นและสถานะที่ดีของบริษัทกับตลาดหลักทรัพย์นาสดัก คุณควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงแล