Earlyworks ประกาศแผนที่จะดําเนินการเปลี่ยนอัตราส่วน ADS

(SeaPRwire) –   โตเกียว, 13 พฤษภาคม 2567 – บริษัท Earlyworks Co., Ltd. (Nasdaq: ELWS) (“บริษัท” หรือ “Earlyworks”) ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดําเนินการเทคโนโลยีบล็อกเชนเอกชนของตน Grid Ledger System (“GLS”) ได้ประกาศแผนการเปลี่ยนอัตราส่วนของ American Depository Shares (“ADSs”) ของตนจากหนึ่ง (1) ADS ซึ่งตรงกับหนึ่ง (1) หุ้นสามัญ เป็นหนึ่ง (1) ADS ตรงกับห้า (5) หุ้นสามัญ ( “อัตราส่วน ADS”) การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (“วันที่มีผลบังคับใช้”)

สําหรับผู้ถือ ADS ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS มีผลเทียบเท่ากับการลดสัดส่วนหนึ่งต่อห้า และจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ถือ ADS การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความคล่องตัวใน ADS ของบริษัทและเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมามีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ราคาขั้นต่ําตลาดของ Nasdaq

ณ วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้ถือ ADS ที่จดทะเบียนในรูปแบบเช็คจะต้องส่งคืน ADS ของตนให้กับ Bank of New York Mellon ซึ่งเป็นธนาคารผู้รับฝาก ( “ธนาคารผู้รับฝาก”) เพื่อยกเลิกและจะได้รับหนึ่ง (1) ADS ใหม่แทนห้า (5) ADS ปัจจุบันที่ส่งคืน ผู้ถือ ADS ในระบบทะเบียนตรงและบริษัทความมั่นคงที่จัดการทะเบียนจะมี ADS ของตนถูกแลกเปลี่ยนอัตโนมัติและไม่จําเป็นต้องดําเนินการใด ๆ

การแลกเปลี่ยนห้า (5) ADS ปัจจุบันเป็นหนึ่ง (1) ADS ใหม่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติณ วันที่มีผลบังคับใช้ โดย ADS ปัจจุบันจะถูกยกเลิกและธนาคารผู้รับฝากจะออก ADS ใหม่ ADS ของบริษัทจะยังคงซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดักในชื่อรหัส “ELWS”

ไม่มีการออก ADS ใหม่เป็นเศษส่วน แทนที่เศษส่วนของสิทธิในการได้รับ ADS ใหม่จะถูกรวมกันและจําหน่าย และเงินสดสุทธิจากการขายสิทธิเศษส่วนของ ADS (หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และค่าใช้จ่าย) จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ ADS ผ่านธนาคารผู้รับฝาก

ด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS ราคาซื้อขาย ADS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างสัดส่วน แม้ว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาซื้อขาย ADS ภายหลังการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS จะเท่ากับหรือสูงกว่าราคาซื้อขาย ADS ก่อนหน้านี้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS จะมีผลต่อความคล่องตัวของ ADS ของบริษัท

Earlyworks ได้อุทธรณ์การตัดสินให้เลิกซื้อขายหุ้นของ Nasdaq

ดังที่เปิดเผยไว้ในแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 Nasdaq ได้แจ้งเตือนถึงการตัดสินใจ (การตัดสิน) ให้เลิกซื้อขายหุ้นของบริษัทจากตลาด Nasdaq เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถกลับมามีราคาต่ําสุด 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นตามเกณฑ์การซื้อขายต่อเนื่องในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้อุทธรณ์ต่อการตัดสินและขอให้มีการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การอุทธรณ์นี้ทําให้การระงับหรือเลิกซื้อขายหุ้นถูกระงับชั่วคราวจนกว่าจะมีการตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรสุดท้ายจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกําหนดวันพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

เกี่ยวกับ Earlyworks Co., Ltd.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Earlyworks Co., Ltd. เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดําเนินการเทคโนโลยีบล็อกเชนเ