Earlyworks Co., Ltd. ประกาศรับทราบการตัดสินใจถอดซื้อขายหุ้นของ Nasdaq และแผนขอการพิจารณาอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ Nasdaq

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 6 พฤษภาคม 2567 – บริษัท เอิร์ลีเวิร์กส จํากัด (Nasdaq: ELWS) (“บริษัท” หรือ “เอิร์ลีเวิร์กส”) บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่ดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชนเอกชนของตนเอง ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Grid Ledger System: GLS) ประกาศว่าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการตัดสินใจของฝ่ายจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก (Nasdaq) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 แจ้งว่า บริษัทดังกล่าวไม่สามารถรักษาราคาซื้อขายต่ําสุด 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นตามข้อกําหนดการซื้อขายต่ําสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก (Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2)) ทําให้หุ้นของบริษัทจะถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นาสดักหากบริษัทไม่ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนาสดัก

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือจากนาสดักแจ้งว่า ตามราคาซื้อขายต่ําสุดของหุ้นบริษัทภายใน 30 วันทําการติดต่อกันก่อนหนังสือแจ้งดังกล่าว บริษัทไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายต่ําสุด

ตามข้อกําหนดการซื้อขายของนาสดักข้อ 5810(c)(3)(A) หนังสือแจ้งดังกล่าวได้ให้ระยะเวลาบริษัท 180 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือถึงวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อรักษาราคาซื้อขายต่ําสุด แต่ตามหนังสือดังกล่าว บริษัทไม่สามารถรักษาราคาซื้อขายต่ําสุดไว้ได้ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 และไม่สามารถขอระยะเวลาเพิ่มเติม 180 วันที่สอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดักคือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

หากบริษัทไม่ขออุทธรณ์ต่อการตัดสินของนาสดักภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หุ้นของบริษัทจะถูกระงับการซื้อขายเมื่อเปิดตลาดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และจะมีการยื่นแบบฟอร์ม 25-NSE ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเพื่อถอนหุ้นของบริษัทออกจากการซื้อขายและทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาสดัก

บริษัทมีแผนที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของนาสดักในโอกาสแรก การขออุทธรณ์จะทําให้การระงับการซื้อขายหุ้นของบริษัทและการยื่นแบบฟอร์ม 25-NSE ถูกระงับการดําเนินการจนกว่าคณะกรรมการจะมีการตัดสิน บริษัทกําลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ รวมถึงการแบ่งหุ้น และจะแจ้งข่าวสารสําคัญไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อมีข้อมูล

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

เกี่ยวกับบริษัท เอิร์ลีเวิร์กส จํากัด
บริษัท เอิร์ลีเวิร์กส จํากัด เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่ดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชนเอกชนของตนเอง ระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Grid Ledger System: GLS) เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนในงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมหลากหลาย GLS เป็นบล็อกเชนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีบล็อกเชนและฐานข้อมูล มีความเร็วสูงสุด 0.016 วินาทีต่อธุรกรรม ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล เครือข่ายมีความปลอดภัย ไม่มีการล่มของเซิร์ฟเวอร์ และมีการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย GLS ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพในหลายสาขาธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โฆษณา โทรคมนาคม เมตาเวิร์ส และบริการทางการเงิน ภารกิจของบ