EastGroup Properties ประกาศเพิ่มเงินปันผล

แจ็กสัน, รัฐมิสซิสซิปปี, 25 ส.ค. 2566EastGroup Properties (NYSE: EGP) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส โดยปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น จาก 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้นทั้งปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2565

เงินปันผล 1.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นนั้น จะจ่ายในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 เงินปันผลนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นครั้งที่ 175 ติดต่อกันให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EastGroup และแสดงอัตราเงินปันผลรายปีที่ 5.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น EastGroup ได้เพิ่มหรือรักษาเงินปันผลมาเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 28 ปีในช่วงเวลานั้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ EastGroup Properties, Inc.

EastGroup Properties, Inc. (NYSE: EGP) เป็นสมาชิกของดัชนี S&P Mid-Cap 400 และ Russell 1000 Indexes เป็นบริษัททรัสต์อสังหาริมทรัพย์ที่บริหารตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนา การได้มา และการดําเนินงานทรัพย์สินอุตสาหกรรมในตลาด Sunbelt หลักๆ ทั่ว สหรัฐอเมริกา โดยเน้นในรัฐ ฟลอริดา, เท็กซัส, อริโซนา, แคลิฟอร์เนีย และ นอร์ทแคโรไลนา เป้าหมายของบริษัทคือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ธุรกิจการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นได้ และมีคุณภาพแก่ลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับทําเลที่ตั้ง (ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,000 ถึง 100,000 ตารางฟุต) กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําที่กระจุกตัวอยู่ใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งหลักๆ ในตลาดย่อยที่มีอุปทานจํากัด พอร์ตโฟลิโอปัจจุบันของ EastGroup ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาและการได้มามูลค่าเพิ่มที่อยู่ระหว่างการเช่าและก่อสร้าง มีพื้นที่ประมาณ 57.9 ล้านตารางฟุต

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ EastGroup Properties, Inc. สามารถดูได้ที่ www.eastgroup.net

ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความและข้อมูลอื่นๆ บางส่วนที่ระบุไว้ที่นี่ ซึ่งสามารถระบุได้จากการใช้คําศัพท์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “พยายาม” “คาดหวัง” “เป้าหมาย” “ตั้งใจ” “ควร” “ประมาณ” “สามารถ” “ดําเนินต่อ” “สมมติ” “โครงการ” “เป้าหมาย” หรือ “แผนงาน” และการแปรผันของคําดังกล่าวหรือการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันหรือตรงข้ามกับคําดังกล่าว ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้ความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนมุมมองปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับแผนงาน ความตั้งใจ ความคาดหวัง กลยุทธ์ และโอกาสของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันและข้อสมมติฐานที่บริษัทได้กําหนดไว้ ยกตัวอย