EMDR Treatment Therapists Hong Kong – Maple Tree Counselling HK เพิ่มนักบําบัดการบําบัดด้วยการเคลื่อนไหวตา

(SeaPRwire) –   เซ็นทรัล, พฤษภาคม 09, 2024 — เซ็นทรัล, ฮ่องกง –

ทีมที่ปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการปรึกษาของ Maple Tree ยังคงพัฒนาคุณสมบัติของตนเองผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอบริการพิเศษและวิธีการบําบัดมากขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้รับบริการผ่านความท้าทายต่างๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม

ผู้ให้บริการใช้วิธีการบําบัดที่มีหลักฐานวิชาการหลายอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการ และยังคงอัพเดทความรู้และวิธีปฏิบัติตามงานวิจัยที่ใหม่ที่สุด

EMDR Hong Kong

EMDR เป็นวิธีการบําบัดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาและปฏิบัติโดยผู้ให้บริการ 3 คนของ Maple Tree Counselling Hong Kong ได้แก่ Brenton Surgenor, Jacquelyn Tryde และ Lianne Lim.

ผู้รับบริการอาจสงสัยว่าวิธีการบําบัดนี้คืออะไรและใช้เมื่อใด สรุปได้ง่ายๆว่า Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) เป็นการรักษามาตรฐานที่ช่วยให้สมองฟื้นฟูจากความทรงจําที่สะเทือนใจหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เครียดในชีวิตได้เร็วขึ้นโดยใช้การกระตุ้นสองข้าง (BLS)

ประโยชน์ที่อาจได้รับจาก EMDR มีดังนี้ 1. ความทรงจําหรือเหตุการณ์นั้นยังคงจําได้ แต่อารมณ์เจ็บปวดและความรู้สึกทางกาย ภาพและความคิดที่รบกวนไม่เหลืออยู่แล้ว 2. EMDR ช่วยให้สมองบูรณาการความทรงจําหรือเหตุการณ์นั้นและเก็บไว้ในส่วนที่เหมาะสมของสมองมากขึ้น สมองของผู้รับบริการเองที่บูรณาการความทรงจําและทําการฟื้นฟู

วิธีการบําบัดอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ Attachment-Based Family Therapy (ABFT) เป็นวิธีการบําบัดที่มีเป้าหมายและโครงสร้างเพื่อประมวลผลความขัดแย้งในความสัมพันธ์ครอบครัว กระบวนการคือการเข้าใจและรับรู้ถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์ตามด้วยการรีเฟรมความสัมพันธ์ในครอบครัวใหม่กับทุกฝ่าย (แยกกันและรวมกัน) ความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงอยู่กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และมุมมองเปลี่ยนจากการมองว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นปัญหา เป็นการเข้าใจว่าความสัมพันธ์และความเป็นองค์รวมของครอบครัวมีความสําคัญต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่พึงประสงค์

วิธีการบําบัดนี้เป็นความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการชื่อ Jojo Tong ตั้งอยู่ในฮ่องกง Jojo นําผู้รับบริการไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าประสบการณ์ในอดีตของพวกเขามีผลต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอย่างไร Jojo ตระหนักถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ครอบครัวรวมถึงการสื่อสารระหว่างรุ่นและความกังวลที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ Jojo ให้บริการบําบัดได้ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษากวางตุ้ง และภาษาจีนกลาง การศึกษาและประสบการณ์ของเธอครอบคลุมทั้งนิวยอร์กและฮ่องกง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

วิธีการบําบัดอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือ DBT หรือที่เรียกว่า Dialectical Behavior Therapy วิธีการบําบัดนี้ออกแบบมาเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการยอมรับและการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น DBT จึงหมุนเวียนรอบแนวคิดการพบกลางที่สําคัญนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสํารวจตนเองและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย DBT ผู้รับบริการสามารถจัดการอารมณ์รุนแรง ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีสุ