Fenbo Holdings Limited ประกาศปิดการออกหุ้นสามัญครั้งแรกของบริษัท

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ธันวาคม 01, 2023 — Fenbo Holdings Limited (“บริษัท” หรือ “Fenbo”) ให้บริการอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลและของเล่นที่ตลาดต่างประเทศ ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก (การเสนอขาย) 1,000,000 หุ้นสามัญ (หุ้นสามัญ) ราคาต่อหุ้น 5 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเงินทุนที่ได้รับ 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเสนอขายปิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และหุ้นสามัญเริ่มซื้อขายที่ตลาด Nasdaq Capital Market เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้สัญลักษณ์ “FEBO”.

บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 150,000 หุ้น ภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกหนังสือคู่มือการเสนอขายหุ้น ด้วยราคาต่อหุ้นเดียวกันหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย เพื่อควบคุมการขายเกินจํานวน (Over-allotment) หากมี.

การเสนอขายดําเนินการแบบมีข้อผูกพันตายตัว EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC (“EF Hutton”) เป็นผู้จัดการการเสนอขายหลักสําหรับการเสนอขายครั้งนี้ Schlueter & Associates, P.C. เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ของบริษัท และ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ ของ EF Hutton ในการเสนอขายครั้งนี้.

บริษัทมีแผนนําเงินทุนจากการเสนอขายนี้ไป 1) ขยายกําลังการผลิตและขีดความสามารถ 2) เสริมสร้างความสามารถในด้านวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา 3) เข้าสู่ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิม 4) เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ 5) ค่าที่ปรึกษา

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-274448) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการเสนอขาย และได้รับอนุมัติจาก SEC เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 การเสนอขายดําเนินการเฉพาะจากหนังสือคู่มือการเสนอขาย โดยสามารถรับหนังสือคู่มือการเสนอขายได้จาก EF Hutton หรือ SEC website.

ก่อนลงทุน ควรอ่านหนังสือคู่มือการเสนอขายและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเสนอต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายหุ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าว และไม่มีการขายหุ้นเหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดก่อนการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

เกี่ยวกับ Fenbo Holdings Limited

Fenbo มีสํานักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง และดําเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกงและมณฑลกวางตุ้ง มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการผลิตเครื่องไฟฟ้าเครื่องใช้ส่วนบุคคล (เครื่องแต่งผมไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่) และของเล่นส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 บริษัทยังให้บริการแบบ OEM และ ODM แก่ Spectrum Brands เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์บ้านที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยผลิตเครื่องแต่งผมไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “Remington” ซึ่ง Spectrum Brands มีสิทธิในการใช้ และจําหน่ายไปยังยุโรป สหรัฐอเมริกา และอเมริกาใต้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์: .

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความอนาคตรวมถึงแผน วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ ผลลัพธ์ในอนาคต หรือการคาดการณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีต บริษัทอาจใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “เตรียมที่จะ” “มีแผนที่จะ” “คาดว่า” “คาดการ