Genetron Health ประกาศการสิ้นสุดการควบรวมกิจการเป็นกิจการเอกชน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 28 มีนาคม 2464 – Genetron Holdings Limited (“Genetron Health” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้นําด้านแพลตฟอร์มการวินิจฉัยมะเร็งแบบแม่นยําในจีนที่เชี่ยวชาญในการเสนอการตรวจวิเคราะห์โมเลกุล ผลิตภัณฑ์การตรวจหามะเร็งระยะต้น และการพัฒนาการวินิจฉัยคู่ ประกาศวันนี้ว่าการควบรวมกิจการ (การควบรวมกิจการ) กับ Genetron New Co Limited (“Merger Sub”) ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการที่ลงนามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ได้แล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทจึงได้กลายเป็นบริษัทย่อยที่เป็นของ New Genetron Holding Limited (“Parent”) โดยสิ้นเชิง และจะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทมหาชน

ตามเงื่อนไขของข้อตกลงการควบรวมกิจการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 0.00002 เหรียญสหรัฐฯ ของบริษัท (แต่ละหุ้น “หุ้น”) ที่ออกและรองรับอยู่ก่อนวันที่การควบรวมกิจการมีผล (วันที่มีผลการควบรวมกิจการ) ไม่ได้แสดงเป็นหุ้นสามัญระบุชื่อของบริษัท (แต่ละหุ้นสามัญระบุชื่อ “ADS” ซึ่งแทนหุ้น 15 หุ้น) จะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป เพื่อรับสิทธิในการรับเงินสดสหรัฐฯ 0.272 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ย (มูลค่าต่อหุ้นในการควบรวมกิจการ) และแต่ละ ADS ที่ออกและรองรับอยู่ก่อนวันที่มีผลการควบรวมกิจการ ยกเว้น ADS ที่แทนหุ้นที่ถูกยกเว้น พร้อมกับแต่ละหุ้นที่แทนโดย ADS นั้น จะถูกยกเลิกและสิ้นสภาพไป เพื่อรับสิทธิในการรับเงินสดสหรัฐฯ 4.08 ดอลลาร์ต่อ ADS โดยไม่มีดอกเบี้ย (หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าหักลดต่างๆ ที่ผู้ถือ ADS ต้องรับผิดชอบ และมูลค่าดังกล่าวรวมกับมูลค่าต่อหุ้นในการควบรวมกิจการ)

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนอยู่ก่อนวันที่มีผลการควบรวมกิจการซึ่งมีสิทธิได้รับมูลค่าการควบรวมกิจการจะได้รับจดหมายถ่ายโอนและคําแนะนําวิธีการส่งมอบหุ้นเพื่อแลกกับมูลค่าการควบรวมกิจการ และควรรอรับจดหมายถ่ายโอนก่อนส่งมอบหุ้นของตน การชําระมูลค่าการควบรวมกิจการจะทํากับผู้ถือหุ้น (ยกเว้นหุ้นที่แทนโดย ADS) สําหรับแต่ละหุ้นที่ถือไว้ เมื่อส่งมอบหุ้นนั้นและจดหมายถ่ายโอนพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่จดหมายถ่ายโอนกําหนดให้ต้องส่งมอบพร้อมกัน การชําระมูลค่าการควบรวมกิจการ (หักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าหักลดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการฝากที่ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่างบริษัท Genetron Holdings Limited ผู้ฝากทรัพย์สิน และผู้ถือและเจ้าของผลประโยชน์ของ ADS ที่ออก) จะทํากับผู้ถือ ADS สําหรับแต่ละ ADS ที่ถือไว้ เมื่อธนาคารแห่งนิวยอร์ก เมลลอน (ผู้ฝากทรัพย์สิน ADS) ได้รับมูลค่าการควบรวมกิจการรวมที่ต้องชําระให้ผู้ถือ ADS จากตัวแทนชําระเงิน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

บริษัทยังประกาศวันนี้ว่าได้ขอให้การซื้อขาย ADS ของตนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ก (Nasdaq Global Market) หยุดชะงักก่อนสิ้นวันที่ 28 มีนาคม 2464 ตามเวลาในนิวยอร์ก บริษัทได้ขอให้ Nasdaq ยื่นแบบฟอร์ม 25 กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เพื่อแจ้ง SEC ถึงการเลิกซื้อขาย ADS บน Nasdaq และการยกเลิกการลงทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท การยกเลิกการลงท