Golden Sun Health Technology Group Limited ประกาศรับทราบการตัดสินใจถอดการซื้อขายหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์นาสดักและแผนจะอุทธรณ์

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 25 มีนาคม 2024 – Golden Sun Health Technology Group Limited เดิมชื่อ Golden Sun Education Group Limited (“บริษัท” หรือ “Golden Sun”) (Nasdaq: GSUN) ให้บริการการสอนเสริมในประเทศจีน ได้ประกาศว่าบริษัทได้รับหนังสือ (หนังสือ) วันที่ 21 มีนาคม 2024 จากฝ่ายคุณภาพการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก แจ้งว่าเนื่องจากบริษัทล้มเหลวในการฟื้นคืนมาตรฐานราคาขั้นต่ําต่อหุ้น 1 เหรียญสหรัฐฯ ตามข้อกําหนดการซื้อขายต่อเนื่องบนตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2023 บริษัทได้รับหนังสือจากนาซดักแจ้งว่าตามราคาปดของหุ้นประเภท A ปกติของบริษัทสําหรับ 30 วันทําการติดต่อกันก่อนหนังสือ บริษัทไม่เป็นไปตามมาตรฐานราคาขั้นต่ํา ตามข้อกําหนดการซื้อขาย 5810(c)(3)(A) หนังสือได้ให้ระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่หนังสือ หรือถึงวันที่ 20 มีนาคม 2024 เพื่อฟื้นคืนมาตรฐานราคาขั้นต่ํา

ตามหนังสือ บริษัทยังไม่สามารถฟื้นคืนมาตรฐานราคาขั้นต่ําภายในวันที่ 20 มีนาคม 2024 และไม่ผ่านเกณฑ์การซื้อขายระยะเวลา 180 วันที่สอง บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งแรก 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก หากบริษัทไม่ขออุทธรณ์การตัดสินภายในวันที่ 28 มีนาคม 2024 หุ้นประเภท A ปกติของบริษัทจะถูกระงับการซื้อขายในวันที่ 2 เมษายน 2024 และจะยื่นแบบฟอร์ม 25-NSE กับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อถอนหุ้นประเภท A ปกติออกจากการซื้อขายและทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์แห่งนาซดัก

บริษัทมีแผนที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าวโดยเร็ว การขอรับฟังคดีจะระงับการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการยื่นแบบฟอร์ม 25-NSE ไว้ก่อนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ บริษัทกําลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ รวมถึงการปรับสัดส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลใหม่

เกี่ยวกับ Golden Sun Health Technology Group Limited

ก่อตั้งในปี 1997 และมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน Golden Sun Health Technology Group Limited เดิมชื่อ Golden Sun Education Group Limited เป็นผู้ให้บริการการสอนเสริมในประเทศจีนมากกว่า 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาจุดเด่นและศักยภาพของนักเรียนทุกคน รวมถึงการส่งเสริมทักษะและความสนใจในการเรียนตลอดชีวิต Golden Sun มีศูนย์สอนเสริม 3 แห่ง บริษัทการศึกษาที่ร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมในการเสนอห้องเรียนภาษา และบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษา ศูนย์สอนเสริมของ Golden Sun เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนแตกต่างกันโดยเสนอโปรแกรมสอนเสริมที่แตกต่างกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมเว็บไซต์ของบริษัทที่ .

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความบางข้อในประกาศนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับความคาดหมายของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถระบุข้อความเหล่านี้ได้จากคําหรือวลีเช่น “ประมาณการ” “ประเมิน”