Hywin Holdings ประกาศแผนปฏิรูปธุรกิจเชิงกลยุทธ์

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 27 มีนาคม 2567 – Hywin Holdings Ltd. (“Hywin”, หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: HYW) ประกาศแผนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเชิงกลยุทธ์ภายใต้สถานการณ์นโยบายการควบคุมและสภาวะตลาดล่าสุด ภายใต้แผนกลยุทธ์ใหม่นี้ บริษัทจะ (i) เปลี่ยนการดําเนินธุรกิจบริการทางการเงินและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เน้นกองทุนตลาดหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ที่คํานวณมูลค่าตาม NAV (ii) ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจบริการตัวแทนประกันภัย (iii) ดําเนินการบริการบริหารสินทรัพย์และบริการทางการเงินในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ (iv) ขยายฐานรายได้โดยการพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เช่นบริการบริหารสุขภาพระดับสูง และขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมบริโภคเช่นการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จีนและสินค้าบริโภคอื่นๆ ซึ่ง Hywin คาดว่าอาจสร้างประโยชน์ร่วมกับฐานลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินสูงในประเทศจีน

 • ออกจากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักค้ําประกัน

ในอดีต Hywin ได้พึ่งพาธุรกิจบริการทางการเงินและสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักค้ําประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย Hywin ได้หยุดการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักค้ําประกัน และจะเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจเน้นการบริหารสินทรัพย์ตามมูลค่าตลาดและบริการตัวแทนประกันภัย

 • การเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจใหม่

ภายใต้นโยบายการควบคุมและสภาวะตลาดล่าสุด Hywin ได้เริ่มปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจดังนี้:

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

 • ในประเทศจีนผ่านบริษัท Hywin Fund Distribution Co., Ltd. ซึ่งถือใบอนุญาต 4 ใบจาก CSRC สําหรับการจัดจําหน่ายและขายกองทุน Hywin จะดําเนินการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม พัฒนาความสามารถในการให้บริการ และดําเนินธุรกิจการขายและจัดจําหน่ายกองทุนตลาดหลักทรัพย์และกองทุนเอกชนบางประเภท รวมถึงหารือโอกาสกับลูกค้าสถาบัน
 • ต่างประเทศ: ผ่านบริษัทย่อยในฮ่องกงที่ถือใบอนุญาต Type 1, Type 4, Type 5 และ Type 9 จากคณะกรรมการบริการทางการเงินและหลักทรัพย์ฮ่องกง และใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยจากคณะกรรมการกํากับดูแลประกันภัยฮ่องกง Hywin จะดําเนินการให้บริการบริหารสินทรัพย์ กองทุนในหมู่เกาะเคย์แมน การลงทุนดัชนี และผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม AUM และรายได้ต่อเนื่องด้วยการขยายฐานลูกค้าผู้มีฐานะทางการเงินสูงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • เน้นการดําเนินธุรกิจดังนี้:
  • บริการตัวแทนประกันภัย: Hywin จะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจตัวแทนประกันภัย
  • บริการบริหารสุขภาพ: Hywin จะดําเนินการพัฒนาแบบจําลองบริการบริหารสุขภาพครบวงจรร่วมกับพันธมิตรและหารือความร่วมมือทางการค้าใหม่
  • ธุรกิจใหม่: Hywin จะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วประเทศและขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เช่นการจัดจําหน่ายเครื่องดื