J.P. Morgan SE: NEOM INV Fund Co Concludes Investment in Technogym

(SeaPRwire) –   ไม่สําหรับตีพิมพ์ จําหน่าย หรือเผยแพร่ในหรือเข้าสู่สหรัฐอเมริกาหรือดินแดนหรือทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือในเขตอํานาจศาลใดๆ ที่การกระทําเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอํานาจศาลนั้นๆ

ข้อความนี้เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเสนอขาย ซื้อ จําหน่าย จัดหา หรือชักชวนให้ซื้อ จําหน่าย จัดหา หรือชักชวนให้ซื้อหุ้นส่วนในสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือในเขตอํานาจศาลใดๆ

ข้อความนี้มีข้อมูลภายใน

กองทุนลงทุนนีออมลงทุนในเทคโนยิม บริษัทผู้นําระดับโลกในเรื่องผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการออกกําลังกาย กีฬา และสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนวิสัยทัศน์ของนีออม

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 1 ธันวาคม 2566 — ตามประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 NIF Holding (Italy) S.r.l. (ผู้ซื้อ”) บริษัทย่อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของ NEOM Investment Fund Company (“NIF”) ซึ่งเองก็เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของบริษัทนีออม ประกาศสิ้นสุดการซื้อขายแบบรีวิวการจัดหนังสืออย่างเร่งด่วน (ผู้ซื้อ”) สําหรับการซื้อหุ้นสามัญปกติประมาณ 8.8 ล้านหุ้นของ Technogym S.p.A. (“Technogym” หรือ “บริษัท”) จากนักลงทุนสถาบันที่เลือกมา นอกจากนี้ผู้ซื้อยังเข้าสู่ข้อตกลงผลิตภัณฑ์อ้างอิงเพื่อซื้อหุ้นสามัญประมาณ 3.3 ล้านหุ้น (ผลิตภัณฑ์อ้างอิง” และรวมกับ RABB เรียก “การทํารายการ”) ราคาต่อหุ้นที่ผู้ซื้อจ่ายในการทํารายการคือ 9.20 ยูโรต่อหุ้น มูลค่ารวมของการทํารายการประมาณ 111.1 ล้านยูโร

หลังจากสิ้นสุดการทํารายการ ผู้ซื้อจะถือหุ้นประมาณร้อยละ 6.0 ของทุนจดทะเบียนและร้อยละ 4.5 ของสิทธิออกเสียงของ Technogym.

NIF เชื่อว่าบริษัท Technogym มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากประวัติการเติบโตอย่างต่อเนื่องและตําแหน่งผู้นําตลาดระดับโลก ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมในด้านการออกกําลังกายและสุขภาพตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2526

NIF ตระหนักถึงศักยภาพการเติบโตของ Technogym และการลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของนีออมในการสร้างแบบจําลองใหม่สําหรับการดําเนินชีวิตที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดี NIF จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ลงทุนรายย่อยระยะยาวใน Technogym

การทํารายการนี้ตามมาด้วยการลงทุนหลายครั้ง . การลงทุนเหล่านี้แสดงให้เห็นบทบาทของ NIF ในการสนับสนุนกลยุทธ์การเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมของนีออม การส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ การก่อตั้งธุรกิจใหม่ และการสร้างโอกาสทางงานเพื่อเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองในนีออม

การทํารายการนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการจําหน่ายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัท

J.P. Morgan SE (“J.P. Morgan”) เป็นผู้จัดการการซื้อขายเพียงรายเดียวสําหรับการทํารายการ บริษัท Rothschild & Co เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพียงรายเดียวของ NIF

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

กําหนดให้การชําระเงินข