Linklogis ปล่อยรายงาน ESG ปี 2566: ให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับโซ่อุปทานยั่งยืนมูลค่า 19.2 พันล้านหยวน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 25 เมษายน 2567 – เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 Linklogis Inc. (09959.HK “Linklogis”) ได้ออกรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG) ประจําปี 2566 ภายใต้พันธกิจ ESG ของ “เทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน” Linklogis ได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกํากับดูแลกิจการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจจริง

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานด้าน ESG ฉบับที่ 3 ที่ Linklogis ออกมาภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับด้าน ESG ระดับโลกภายใต้ Morningstar ได้จัดอันดับผลงานด้าน ESG ของ Linklogis ในระดับความเสี่ยงต่ําติดต่อกัน 2 ปี จากการจัดอันดับ 15491 บริษัททั่วโลก Linklogis อยู่ในอันดับที่ 1372 และอยู่ในอันดับที่ 5% ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการระดับโลก และอันดับที่ 10% ของบริษัทระดับโลก

Linklogis ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน ESG ระบุประเด็นสําคัญด้านเทคโนโลยีการเงินห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเพิ่มพูนการฝึกอบรมด้าน ESG ภายในและภายนอกองค์กร พัฒนาระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนําหลักการ ESG มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

สนับสนุน SMEs และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเทคโนโลยี

Linklogis มุ่งมั่นดําเนินภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเงินรวมทั้งกระตุ้นให้สังคมเดินทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการเงินห่วงโซ่อุปทาน Linklogis ใช้โครงสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อจัดทําวิธีการเฉพาะตัวให้กับ SMEs มากกว่า 250,000 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการเงิน ลดต้นทุนการเงิน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ Linklogis ยังให้ความสนใจกับการพัฒนาธุรกิจการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางสตรีมมิ่ง โดยนําเสนอวิธีการเงินที่เหมาะสมให้กับ SMEs ด้านการค้าออนไลน์ขนาดกลาง ผ่านเทคโนโลยีเช่น AI และข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อปรับโมเดลการให้บริการทางการเงิน รวมถึงนําข้อมูลออฟไลน์มาประมวลผลด้วยวิธีการดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ Linklogis ยังตอบสนองนโยบายของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาชนบทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2566 Linklogis ได้ลงทุนอย่างมากในด้านเงินทุนสีเขียว พลังงานหมุนเวียน และให้บริการกับบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงหลายแห่ง รวมถึงมีมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน (เช่น พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาชนบท อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ) รวมถึง 19.2 พันล้านหยวน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Linklogis ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของการเงินห่วงโซ่อุปทาน แต่ยังนําการประชุมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดตั้งกลุ่มงานอุตสาหกรรมเงินทุนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ และร่วมจัดทํารายงานขาวสารว่าด้วยการปฏิบั