Mobile-health Network Solutions ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราสารทุนครั้งแรก

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, เมษายน 12, 2024 — Mobile-health Network Solutions (“MNDR” หรือ “บริษัท”) ผู้นําด้านการให้บริการโซลูชันส์เทเลเฮลท์ในสิงคโปร์ ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราสารทุนสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 2,250,000 หุ้นประเภท A ธรรมดา (“การเสนอขาย”) ด้วยราคาหุ้นละ 4.00 เหรียญสหรัฐ (“ราคาเสนอขาย”) ซึ่งรวมเป็นเงินทุนสุทธิ 9.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ “MNDR”

Network 1 Financial Securities, Inc. (“Network 1”) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์แบบครบวงจร ได้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการเสนอขายโดยเป็นผู้เดียวสําหรับการเสนอขายครั้งนี้

Sidley Austin LLP, Rajah & Tann Singapore LLP และ Harney Westwood & Riegels Singapore LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สิงคโปร์ และในหมู่เกาะเคย์แมนตามลําดับสําหรับบริษัท ในขณะที่ Loeb & Loeb LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับ Network 1 ในการเสนอขาย

การเสนอขายดังกล่าวดําเนินการตามแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-277254) ที่บริษัทได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2024

สามารถรับเอกสารประกอบการเสนอขาย (prospectus) ได้จาก Network 1 Financial Securities, Inc. โดยโทรศัพท์หรืออีเมล และยังสามารถดาวน์โหลด prospectus จากเว็บไซต์ของ SEC ได้อีกด้วย

ก่อนลงทุน ควรอ่าน prospectus และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายมากขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับการลงทะเบียนตามกฎหมายหรือเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายในแต่ละรัฐหรือเขตอํานาจศาลก่อน

เกี่ยวกับ Mobile-health Network Solutions

เราเป็นผู้นําด้านการให้บริการโซลูชันส์เทเลเฮลท์ในสิงคโปร์ด้วยจํานวนประเทศที่แพลตฟอร์ม MaNaDr ของเราครอบคลุม รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม MaNaDr ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ของเรา เราบริการทั้งชุมชนผู้ใช้บริการโดยให้การดูแลทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือกับผู้ใช้ทั่วโลก และชุมชนผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยอํานวยความสะดวกให้พวกเขามีฐานลูกค้ากว้างขึ้นผ่านคลินิกเสมือนโดยไม่ต้องเสียค่าเริ่มต้นและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายพี่เลี้ยงและคู่ค้าระดับโลกได้ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเรา เราให้บริการที่หลากหลายและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึงบริการปรึกษาทางโทรศัพท์ การออกใบแจ้งความเจ็บป่วยอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดส่งยาถึงบ้านผู้ใช้บริการ รวมถึงบริการส่วนบุคคลอื่นๆ เช่นโปรแกรมจัดการน้ําหนัก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ .

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต นโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และความคาดหวังอาจเป็นข้อความที่เป็นอนาคตตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย ข้อความเหล