NIO Inc. ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

(SeaPRwire) –   เซี่ยงไฮ้ 5 กรกฎาคม 2567 — NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO) (“NIO” หรือ “บริษัท”) บริษัทผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม ประกาศในวันนี้ว่า นายสตีเวน เว่ย เฟิง ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ NIO ด้วยเหตุผลส่วนตัวและครอบครัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัทขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนของนายเฟิงต่อ NIO ตั้งแต่ปี 2562 และขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท (the “Board”) ได้อนุมัติการเลื่อนตำแหน่งพร้อมกันของนายสแตนลีย์ ยู คิว รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ ตั้งแต่เข้าร่วมงานกับ NIO ในเดือนตุลาคม 2559 นายคิวได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการดูแลฟังก์ชันการเงินและการรายงานโดยรวมของบริษัท ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ NIO นายคิวเคยดำรงตำแหน่งผู้นำด้านการเงินในหลายบริษัทข้ามชาติชั้นนำ รวมถึง Lear Corporation และ Johnson Controls ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ก่อนหน้านั้น เขาเคยทำงานที่ PricewaterhouseCoopers เป็นเวลาสิบปี นายคิวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์เซี่ยงไฮ้ และปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง คณะกรรมการเชื่อว่านายคิวเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม

เกี่ยวกับ NIO Inc.
NIO Inc. เป็นบริษัทผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2557 ภารกิจของ NIO คือการสร้างวิถีชีวิตที่สนุกสนาน NIO มีเป้าหมายที่จะสร้างชุมชนโดยเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อแบ่งปันความสุขและเติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้ NIO ออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นนวัตกรรมในเทคโนโลยีรุ่นต่อไปในการขับขี่แบบช่วยเหลือและอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบส่งกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ NIO แตกต่างจากคู่แข่งด้วยการพัฒนาและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่น เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ชั้นนำในอุตสาหกรรม Battery as a Service หรือ BaaS รวมถึง NIO Assisted and Intelligent Driving ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและบริการสมัครสมาชิก ONVO เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่สองของ NIO Inc. มุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น และนำประสบการณ์ด้านแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาสู่ผู้ใช้ในครอบครัว

คำแถลงปลอดภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีถ้อยแถลงที่อาจเป็น “ถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามข้อกำหนด “ปลอดภัย” ในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2538 ถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากศัพท์เฉพาะ เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “มุ่งเป้า” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “มีแนวโน้มที่จะ” และถ้อยแถลงที่คล้ายคลึงกัน NIO อาจทำถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาในรายงานประจำงวดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (the “SEC”) ในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในประกาศ แจ้งเตือน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของแต่ละแห่งของ The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “SEHK”) และ Singapore Exchange Securities Trading Limited (the “SGX-ST”) ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และในถ้อยแถลงโดยวาจาที่ทำโดยเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานต่อบุคคลภายนอก ถ้อยแถลงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเชื่อ แผน และความคาดหวังของ NIO ถือเป็นถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้า ถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: กลยุทธ์ของ NIO; การพัฒนาธุรกิจ การเงิน และผลการดำเนินงานในอนาคตของ NIO; ความสามารถของ NIO ในการพัฒนาและผลิตยานพาหนะที่มีคุณภาพและดึงดูดใจลูกค้าตามกำหนดเวลาและในระดับที่ใหญ่ ความสามารถในการรับประกันและขยายขีดความสามารถในการผลิต รวมถึงการสร้างและรักษาความร่วมมือกับบุคคลภายนอก; ความสามารถในการมอบโซลูชันพลังงานที่สะดวกและครอบคลุมให้กับลูกค้า; ความเป็นไปได้ ศักยภาพในการเติบโต และโอกาสของการสลับแบตเตอรี่ BaaS และ NIO Assisted and Intelligent Driving และบริการสมัครสมาชิก; ความสามารถในการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือพัฒนาเทคโนโลยีทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรม; ความสามารถของ NIO ในการตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์; ความสามารถในการรับประกันการจัดหา วัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในยานพาหนะ; ความสามารถในการรับประกันการจองและยอดขายของยานพาหนะให้เพียงพอ; ความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน; ความสามารถในการสร้างแบรนด์ในปัจจุบันและในอนาคต; สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลกและในจีน และสมมติฐานที่อยู่ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ ได้รวมอยู่ในเอกสารที่ NIO ยื่นต่อ SEC และประกาศและการยื่นต่อเว็บไซต์ของแต่ละแห่งของ SEHK และ SGX-ST ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และ NIO ไม่รับภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงถ้อยแถลงที่คาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://ir.nio.com

นักลงทุนสัมพันธ์
ir@nio.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์
global.press@nio.com

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ