Nvidia Stock: 3 เหตุผลที่นักลงทุนเน้นการเติบโตจะพบว่าน่าสนใจ

Nvidia Stock

หุ้นเติบโต มีเสน่ห์อย่างมากสําหรับนักลงทุน เนื่องจากการขยายตัวทางการเงินที่สูงกว่าปกติดึงดูดความสนใจและให้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การระบุหุ้นเติบโตที่โดดเด่นอย่างแท้จริงยังคงเป็นสิ่งท้าทาย

ความท้าทายนี้มีอยู่เนื่องจากความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงขึ้นโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเช่นนั้น การวางเดิมพันบนบริษัทที่เรื่องราวการเติบโตของมันสิ้นสุดลงหรือใกล้จะสิ้นสุดลง อาจทําให้เกิดการขาดทุนอย่างมหาศาล

ในความสํานึกนี้ Nvidia (NASDAQ: NVDA) ได้รับการแนะนําในปัจจุบันโดยระบบสิทธิบัตรเฉพาะของ Zacks บริษัทไม่เพียงแต่มีคะแนนเติบโตที่ดี แต่ยังมีอันดับ Zacks ที่โดดเด่น

หลักฐานเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าหุ้นที่แสดงคุณลักษณะการเติบโตที่ดีกว่ามักจะมีผลงานเหนือกว่าตลาด สําหรับหุ้นที่มีการผสมผสานของคะแนนเติบโต A หรือ B และอันดับ Zacks #1 (Strong Buy) หรือ 2 (Buy) ผลตอบแทนจะยิ่งน่าประทับใจมากขึ้น

ในขณะที่ปัจจัยหลายประการมีส่วนช่วยให้ Nvidia มีสถานะเป็นตัวเลือกการเติบโตที่โดดเด่น — ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตชิปกราฟิกสําหรับเกมและปัญญาประดิษฐ์ — เราได้เน้นย้ําปัจจัยสําคัญ 3 ประการด้านล่าง:

การขยายตัวของกําไรอย่างแข็งแกร่ง

การเติบโตของกําไรถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากหุ้นที่แสดงให้เห็นถึงระดับกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมักจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ สําหรับนักลงทุนที่เน้นการเติบโต การเติบโตของกําไรสองหลักเป็นสิ่งที่ต้องการมาก เนื่องจากมักจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดี (และกําไรจากราคาหุ้นตามมา) สําหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่ Nvidia มีอัตราการเติบโตของกําไรต่อหุ้นในอดีตร้อยละ 31.2 ความสนใจควรอยู่ที่การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 145.2% ในปีนี้ ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่คาดว่ากําไรต่อหุ้นจะหดตัว -9.4%

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ที่น่าประทับใจ

อัตราส่วนการใช้สินทรัพย์ ที่รู้จักกันในชื่ออัตราส่วนขายต่อสินทรัพย์รวม (S/TA) มักถูกมองข้ามโดยนักลงทุนที่เน้นการเติบโต อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของหุ้นเติบโตที่แท้จริง ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการใช้สินทรัพย์ของตนเพื่อสร้างยอดขาย

ในปัจจุบัน Nvidia มีอัตราส่วน S/TA เท่ากับ 0.74 ซึ่งหมายความว่าบริษัทสร้างรายได้ 0.74 ดอลลาร์สําหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม 0.72 จะเห็นได้ชัดว่า Nvidia ดําเนิ