Ohmyhome ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญสาธารณะขนาด $4.8 ล้าน

(SeaPRwire) –   ประเทศสิงคโปร, 16 ก.พ.2024 — Ohmyhome Ltd. (NASDAQ: OMH, “Ohmyhome”), แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรรวมถึงบริการซื้อ ขาย เช่า และปรับปรุงบ้าน ตลอดจนบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับอาคารชุดในสิงคโปร วันนี้ได้ประกาศสรุปการระดมเงินครั้งแรกจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณชนจำนวน 3,555,555 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.35 ดอลลาร์

รายได้รวมก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นในการเสนอขาย อยู่ที่ประมาณ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

หลักทรัพย์ที่อธิบายไว้นี้ได้รับการเสนอขายตามงบแจ้งการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 พร้อมแก้ไข (หมายอักษร 333-275987) (“งบแจ้งการลงทะเบียน”) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2024 การเสนอขายนี้ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบแจ้งการลงทะเบียน หนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายสำหรับการเสนอขายนี้ได้มีการยื่นต่อก.ล.ต. แล้ว สำเนาสามารถขอรับได้จาก Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, ชั้น 16, New York, NY 10022 โทร (212) 895-3745

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอเพื่อการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ และห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวนให้ซื้อ หรือการขายดังกล่าวมีผลบังคับหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลนั้น

เกี่ยวกับ Ohmyhome

Ohmyhome เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในสิงคโปรที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรรวมถึงบริการซื้อ ขาย เช่า และปรับปรุงบ้าน ตลอดจนบริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับอาคารชุดในสิงคโปร นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2016 Ohmyhome ได้ดำเนินการธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ไปกว่า 14,500 รายการ และมีหน่วยงานภายใต้การบริหารมากกว่า 5,800 หน่วยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2023 นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มด้านธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจัดอันดับสูงสุดอีกด้วย โดยมีรีวิวมากกว่า 8,000 รายการ และมีการให้คะแนนโดยเฉลี่ย 4.9 จาก 5 ดาว

Ohmyhome มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการที่รวดเร็ว ง่าย และเชื่อถือได้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับทุกคน

สำหรับข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้ที่:

ข้อความการเลี่ยงความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมีตัวแทนทำการคาดการณ์ในอนาคตทั้งทางวาจาและการเขียนอีกด้วย เราได้คาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวจากความคาดหมายและการคาดการณ์ของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถมองเห็นการคาดการณ์ในอนาคตได้จากการที่ไม่เป็นไปตามในอดีต โดยสามารถจำแนกได้จากการที่ใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจจะ” “ควรจะ” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “ใคร่ครวญ” “ประมาณการ” “เชื่อว่า” “วางแผน” “คาดการณ์” “คาดหมาย” “ศักยภาพ” “ตั้งใจ” หรือการปฎิเสธคำเหล่านี้หรือคำที่มีความหมายในทางเดียวกัน ขอให้พิจารณาหลายๆ ปัจจัยประกอบกันในการประเมินการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ เช่น ความสามารถของเราที่จะเปลี่ยนทิศทางของบริษัท ความสามารถของเราที่จะก้าวทันเทคโนโลยีใหม่และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และสภาพการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเรา ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากการคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ก็ตาม

การคาดการณ์ในอนาคตเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้น เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และคำแถลงอื่นๆ ที่เราหรือตัวแทนของเราได้กระทำในอนาคต อาจไม่เกิดขึ้น และเหตุการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างอย่างมากและขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่ใจ และสมมติฐานเกี่ยวกับเรา เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือแก้ไขการคาดการณ์ในอนาคตใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความไม่มั่นใจหรือสภาวะการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เหตุการณ์ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และคำแถลงอื่นๆ ที่เราหรือตัวแทนของเราได้กระทำในอนาคตก็อาจไม่เกิดขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ