Ohmyhome รายงานผลประจำปี 2023

(SeaPRwire) –   Ohmyhome รายงานผลการดําเนินงานปี 2566

รายได้รวม 5.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ขาดทุนสุทธิ 5.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือ 0.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
ผู้ขายของ Ohmyhome ยังคงขายสินทรัพย์ด้วยราคาสูงกว่าการประเมินมากกว่าร้อยละ 73 ของเวลา จํานวนการทํารายการทั้งหมดเท่ากับ 15,500 รายการ และมูลค่าการซื้อขายรวมเท่ากับ 3.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์, 18 เมษายน 2567 — Ohmyhome Ltd. (NASDAQ: OMH, ” Ohmyhome “, “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินที่ครบวงจรซึ่งให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า และปรับปรุงบ้าน ประกาศผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

“ในปี 2566 แม้ว่าสภาวะตลาดจะไม่เอื้ออํานวย แต่เราได้เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการทําธุรกรรมที่ดินและทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งในระยะยาว” กล่าวคุณ Rhonda Wong ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Ohmyhome.

รายได้ในปี 2566 มีจํานวนทั้งสิ้น 5.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขาดทุนสุทธิมีจํานวนทั้งสิ้น 5.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สินทรัพย์หมุนเวียนณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 4.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และหนี้สินหมุนเวียนณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายหลังการชําระหนี้ 2.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สินทรัพย์รวมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 10.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (7.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และหนี้สินรวมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 6.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ผลการดําเนินงานในปี 2566 รวมถึงผลกระทบจากข้อกําหนดเพิ่มเติมของรัฐบาลสําหรับการทํารายการบ้าน HDB และมาตรการปรับเย็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ซึ่งทําให้ระยะเวลาการทํารายการที่ดินยืดออกไปจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน กิจกรรมการปรับปรุงบ้านลดลงตามไปด้วย เนื่องจากผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้เวลานานขึ้นในการทํารายการที่ดิน ส่งผลให้ปริมาณการทํารายการและรายได้ลดลง บริษัทเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงชั่วคราวและมีความมั่นใจว่าปริมาณการทํารายการจะเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดคือ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการครบวงจรของ Ohmyhome เช่น การประเมินมูลค่าอย่างมีชีวิตชีวา ข้อมูลการทํารายการในอดีต การคํานวณเงินสดที่ได้รับ และจะมีการพัฒนา HomerAI อย่างต่อเนื่อง ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ลงทะเบียนสามารถใช้เครื่องคํานวณเงินกู้เพื่อประเมินความสามารถในการกู้ และปรึกษาตัวแทนดิจิทัล (“HomerGPT”) เพื่อวางแผนระยะเวลาการตลาดและการทํารายการที่ดินของตนตามความต้องการ ณ ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าของบ้านมากกว่า 15,500 รายที่เชื่อมโยงบ้านของตนกับแพลตฟอร์ม

แนวทางการเงินในอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Ohmyhome คาดว่าจะบ