Primech Holdings Limited จัดหาผู้ติดต่อนักลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับนักลงทุน

(SeaPRwire) –   ประเทศสิงคโปร์ เดือนพฤษภาคม 2567 – Primech Holdings Limited (Nasdaq: PMEC) (“Primech” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานหลัก ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งดําเนินกิจการโดยส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดหาบริการทางการเงินจาก Strategic Investor Relations ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านนักลงทุนชั้นนํา เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่นักลงทุน และสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการติดต่อและสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนปัจจุบันและศักยภาพเกี่ยวกับการเติบโตและกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัท

ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ Primech มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารและกิจกรรมด้านนักลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าและโอกาสของบริษัท Strategic Investor Relations จะช่วย Primech ในการสื่อสารถึงนวัตกรรมการให้บริการ ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนกับชุมชนนักลงทุน

Primech ดําเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการทําความสะอาด การจัดภูมิทัศน์ การควบคุมศัตรูพืช การจัดการขยะ ซึ่งได้รับการขยายตัวอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคต่างๆ ตามสถิติของกระทรวงสถิติสิงคโปร์ ขนาดตลาดได้เพิ่มขึ้นจาก 1,836.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (1,347.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2557 เป็น 3,426.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (2,569.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2565 ซึ่งมีอัตราการเติบโตประจําปีเฉลี่ย 8.1% การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการดําเนินงานผ่านเทคโนโลยี ด้วยฐานะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้ Primech จึงอยู่ในฐานะที่จะเอื้อประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่อเร่งการเติบโตและพัฒนาบริการของตน

Primech ได้แสดงศักยภาพในการบริหารจัดการความต้องการที่ซับซ้อนผ่านการให้บริการแก่หลากหลายภาคส่วน เช่น การศึกษา โรงแรม และการบิน ซึ่งมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงได้แก่ Singapore Changi Airport, Nanyang Technological University และกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ บริษัทมีชื่อเสียงในเรื่องความมุ่งมั่นต่อคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับผ่านรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล Clean Mark Gold Award หลายครั้ง

ในช่วงปีที่ผ่านมา Primech ได้ดําเนินโครงการกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างฐานะการตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินงาน เช่น การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เช่นหุ่นยนต์ทําความสะอาดอัตโนมัติ และพัฒนาแพลตฟอร์ม “HomeHelpy” เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีขึ้นทั้งในตลาด B2B และ B2C นอกจากนี้ Primech ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนผ่านการนําเทคโนโลยีและเทคนิคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและสารเคมีทําความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“การร่วมมือกับ Strategic Investor Relations เป็นก้าวสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนปัจจุบันและศักยภาพ และสื่อสารเรื่องทางการเงินและโอกาสตลาดของเราได้อย่าง