SIMPPLE LTD. ประกาศรับหนังสือแจ้งจาก Nasdaq เกี่ยวกับข้อบกพร่องในราคาซื้อขั้นต่ํา

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 2 พฤษภาคม 2567 – SIMPPLE LTD. (Nasdaq: SPPL) (“บริษัท” หรือ “SIMPPLE”) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน PropTech ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจาก The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) ลงวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อแจ้งว่า ตามราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทไม่สามารถตอบสนองตามเกณฑ์การซื้อขายต่อเนื่องของ Nasdaq ตามข้อกําหนดของ Nasdaq Listing Rules 5550(a)(2) เพื่อรักษาราคาต่ําสุดของหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ตาม Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) บริษัทจะมีระยะเวลาปรับปรุงตัวหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันทางปฏิทิน หรือถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2567 เพื่อฟื้นคืนสภาพการซื้อขายต่อเนื่องตามเกณฑ์ของ Nasdaq ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถฟื้นคืนสภาพภายในระยะเวลาปรับปรุงตัว บริษัทอาจมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาปรับปรุงตัวเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้อยแปดสิบวันทางปฏิทิน หากบริษัทสามารถตอบสนองเกณฑ์การซื้อขายต่อเนื่องด้านมูลค่าตลาดของหุ้นที่ถือโดยสาธารณะและเกณฑ์การจดทะเบียนเริ่มต้นอื่นๆของ The Nasdaq Capital Market ยกเว้นเกณฑ์ราคาต่ําสุด และสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรักษาสภาพการซื้อขายต่อเนื่องภายในระยะเวลาปรับปรุงตัวครั้งที่สองโดยการจัดการหุ้นกลับหรือ reverse stock split ถ้าจําเป็น แต่หากปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถรักษาสภาพการซื้อขายต่อเนื่องหรือไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆ Nasdaq จะแจ้งว่าหุ้นของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากการซื้อขาย

หนังสือแจ้งจาก Nasdaq ไม่ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทถูกเพิกถอนทันที และหุ้นยังคงซื้อขายต่อเนื่องโดยไม่ถูกรบกวนภายใต้สัญลักษณ์ “SPPL”

บริษัทกําลังพิจารณาวิธีการเพื่อฟื้นคืนสภาพการซื้อขายต่อเนื่องและมีเจตนาที่จะฟื้นคืนสภาพภายในเวลาที่กําหนดตาม Nasdaq แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นคืนสภาพตามข้อกําหนดของข้อ 5550(a)(2) แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะสามารถฟื้นคืนสภาพหรือตอบสนองเกณฑ์การซื้อขายต่อเนื่องอื่นๆของ Nasdaq ได้

เกี่ยวกับ SIMPPLE LTD.
ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ SIMPPLE LTD. เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน PropTech มุ่งเน้นช่วยเหลือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการให้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างอิสระ SIMPPLE LTD. ก่อตั้งในปี 2559 และมีฐานลูกค้าอยู่ในตลาดการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ โดยให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 60 แห่งทั้งในภาครัฐและเอกชน และขยายธุรกิจออกไปยังออสเตรเลียและตะวันออกกลาง SIMPPLE LTD. ได้พัฒนา SIMPPLE Ecosystem ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการงานบํารุงรักษา ระบบรักษาความปลอดภัย และการทําความสะอาดด้วยการผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เช่นระบบความปลอดภัยด้วยหุ่นยนต์และอุปกรณ์ IoT สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความบางข้อในการแถลงข่าวนี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่รู้และไม่รู้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะปร