Webuy ประกาศกําหนดราคาสําหรับการขายหุ้นชั้นสูงของบริษัทจํานวนสูงสุด 10,000,000 หุ้น

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์, 1 พฤษภาคม 2567 – Webuy Global Ltd (NASDAQ: WBUY) (“Webuy” หรือ “บริษัท”) ผู้ประกอบการค้าปลีกชุมชนอีคอมเมิซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประกาศการกําหนดราคาการเสนอขายหุ้นประเภท A ชั้นนําของบริษัทจํานวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทเสนอขายโดยตรงให้แก่ผู้ลงทุนรายเลือกในราคา 0.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

บริษัทได้ยื่นคําขอจดทะเบียนต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) ในรูปแบบ Form F-1 (เลขทะเบียน 333-278744) และได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 สํานักงาน SEC จะเผยแพร่หนังสือคําขอจดทะเบียนฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov

การเสนอขายดังกล่าวจะดําเนินการเฉพาะผ่านหนังสือคําขอจดทะเบียนซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov

การแถลงข่าวฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัทในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขายหรือชักชวนดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือรับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น ๆ

เกี่ยวกับ Webuy Global Ltd

Webuy Global Ltd (Nasdaq: WBUY) เป็นบริษัทนวัตกรรมที่เน้นเทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์ค้าปลีกที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดและแพลตฟอร์มอีคอมเมิซที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บริการที่มีความเป็นชุมชนสูงสุดแก่ผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจ “กลุ่มซื้อ” ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทจะปฏิวัติวิธีการช้อปปิ้งปกติโดยเสนอประโยชน์ทางด้านต้นทุนอย่างมากให้แก่ลูกค้าผ่านแบบจําลองการซื้อที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ของบริษัทคือเพื่อให้ครอบครัวกว่า 10 ล้านครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและคุณภาพสูงขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทมีอยู่ที่

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความนี้มีข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อความที่ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้มีความเสี่ยงและไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจัยหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ผู้ลงทุนควรอย่าวางใจในข้อความที่เป็นอนาคตเหล่านี้เกินไป

ติดต่อ

ฝ่ายสัมพันธ์ลูกค้า

นายรอบิน ยาง หุ้นส่วน

ICR, LLC

อีเมล: Webuy.IR@icrinc.com

โทรศัพท์: +1 (646) 880-9057

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ