www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ยื่นขอ “ทบทวนสิทธิ์” เงิน 4,000 บาท วันสุดท้าย


www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ์" เงิน 4,000 บาท วันสุดท้าย

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

28 มี.ค. 2564 13:00 น.

บันทึก
SHARE

ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันนี้ 28 มี.ค.64

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้ ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564, ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15-28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00-23.00 น. โดยขอให้ผู้ประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์ให้ละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่พักอาศัย, เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5-11 เม.ย. 64 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ให้ผู้ประกันตนในโครงการม.33 เรารักกัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง).

อ่านเพิ่มเติม…