YY Group รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับปี 2566

(SeaPRwire) –   รายได้รวมอยู่ที่ 31.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบปีต่อปี

กําไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบปีต่อปี

สิงคโปร์, 14 พฤษภาคม 2567 — YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH) (“YY Group”, “YYGH”, หรือ “บริษัท”) บริษัทที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี และเชี่ยวชาญในการสร้างบริการจับคู่แรงงานอัจฉริยะ และแก้ปัญหาการทําความสะอาดอย่างฉลาด ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

“เรายินดีที่จะรายงานว่ารายได้และกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสําหรับปี 2566 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้น 59% และ 42% ตามลําดับเมื่อเทียบกับปีก่อน” กล่าวโดย ไมค์ ฟู ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YY Group “ด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นาสดักเมื่อเร็วๆ นี้ และการขยายตัวเข้าสู่ประเทศใหม่ เรายังคงปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัท และสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น”

สรุปผลการดําเนินงานและเหตุการณ์สําคัญปี 2566 และภายหลัง:

  • เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นสามัญชั้นที่ 1 จํานวน 1,125,000 หุ้น ราคาเสนอขาย 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เกิดรายได้รวมประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ขยายตัวเข้าสู่ตลาดโรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยวในออสเตรเลีย เวียดนาม และกัมพูชา

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินปี 2566
ข้อมูลตามวันที่ 31 ธันวาคม 2566

  • รายได้รวมอยู่ที่ 31.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 59% จาก 20.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบปีก่อน
  • ต้นทุนขายอยู่ที่ 28.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 61% จาก 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบปีก่อน
  • กําไรขั้นต้นอยู่ที่ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จาก 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบปีก่อน
  • กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิอยู่ที่ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 864,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 59% จาก 20.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็น 31.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นประมาณ 41% ในบริการทําความสะอาด และเพิ่มขึ้นประมาณ 94% ในบริการจัดหาแรงงาน

กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 42% ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นต้นจากทั้งบริการทําความสะอาดและบริการจัดหาแรงงาน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เราได้สร้างกําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิอยู่ที่ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 864,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ

ต้นทุนขายรวมเพิ่มขึ้น 10.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 61% จาก 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็น 28.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นสําหรับทั้งบริการทําความสะอาดและบริการจัดหาแรงงาน โดยหลักเนื่องจากอัตราค่าจ้างชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นสําหรับแรงงานวันราย

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไปเพิ่มข