ZW Data Action ประกาศรับทราบการแจ้งเตือนจาก Nasdaq เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 19 เมษายน 2024 – ZW Data Action Technologies Inc. (NASDAQ: CNET) (“ZW Data Action” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการด้านโฆษณาออนไลน์ การตลาดแม่นยํา การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการมูลค่าเพิ่มอื่นๆ เพื่อลูกค้าธุรกิจ ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้ง (หนังสือแจ้ง) จากฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ Nasdaq แจ้งว่า เนื่องจากบริษัทล่าช้าในการส่งแบบรายงานประจําปีของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบรายงานประจําปี 2023) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) บริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์การจดทะเบียนต่อเนื่องของ Nasdaq ตามข้อกําหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ Nasdaq 5250(c)(1) (ข้อกําหนด) ซึ่งกําหนดให้ต้องส่งแบบรายงานประจําปีทุกฉบับต่อ SEC ทันเวลา.

หนังสือแจ้งนี้ไม่มีผลทันทีต่อการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบน Nasdaq ตามข้อกําหนดของ Nasdaq บริษัทมีระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันนี้ หรือถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เพื่อส่งแบบรายงานประจําปี 2023 หรือเสนอแผนการกู้คืนการเป็นไปตามเกณฑ์ต่อ Nasdaq หากบริษัทเสนอแผนการกู้คืนต่อ Nasdaq และ Nasdaq ยอมรับแผนการนั้น Nasdaq อาจอนุญาตให้มีการยกเว้นได้ถึง 180 วันนับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดการส่งแบบรายงาน หรือถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2567 เพื่อกู้คืนการเป็นไปตามเกณฑ์ หากบริษัทล้มเหลวในการกู้คืนการเป็นไปตามเกณฑ์ของ Nasdaq ตามข้อกําหนด 5250(c)(1) ของ Nasdaq อย่างทันเวลา หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนบน Nasdaq.

บริษัทยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อสมบูรณ์แบบรายงานประจําปี 2023 และมีแผนที่จะส่งแบบรายงานประจําปี 2023 ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2567.

การแถลงข่าวนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลทันทีตามข้อกําหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ Nasdaq 5810(b) ซึ่งกําหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง.

เกี่ยวกับ ZW Data Action Technologies, Inc.

ก่อตั้งในปี 2506 และมีสํานักงานใหญ่อยู่ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ZW Data Action Technologies Inc. (บริษัท) เสนอบริการโฆษณาออนไลน์ การตลาดแม่นยํา การวิเคราะห์ข้อมูล และบริการมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้แพลตฟอร์มบริการที่ครบวงจร ฐานข้อมูลเฉพาะตัว และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ZW Data Action พัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์บนเว็บ/มือถือสําหรับลูกค้า สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zdat.com/

ข้อความที่เป็นอนาคต

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข้อมูลบางส่วนในรายงานฉบับนี้เป็นข้อความที่เป็นอนาคตตามพระราชบัญญัติการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ประเภทคลาสปี 1995 ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่ยากจะคาดการณ์ได้ คําศัพท์เช่น “จะ” “อาจ” “เป็นไปได้” แสดงถึงข้อความที่เป็นอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อเท็จจริงจะตรงตามข้อความดังกล่าว ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทจะสามารถกู้คืนการเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปในอนาคตหรือสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การจดทะเบียนของ Nasdaq ได้ หรือว่า Nasdaq จะอนุญาตให้มีการยกเว้นตามที่จําเป็นหรือให้บริษัทปฏิบัติตามเกณฑ์การจดทะเบียนได้ ข้อความที่เป็น