การจัดกิจกรรมการขายสดของ TikTok Shop ภายใต้การนําของ Mami Louisse ได้ประสบความสําเร็จอย่างงดงาม โดยสามารถทํายอดขายได้ถึง 1 ล้านเ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย, ส.ค. 14, 2567 — Louisse Scarlett, หรือรู้จักกันดีในนาม Mami Louisse บน TikTok (www.tiktok.com/@louissescarlettfamily), ผู้สร้างเนื้อหาที่มีชื่อเสียงและได้รับการอ้างอิงมากที่สุดบน TikTok Shop ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้สร้างเนื้อหาหญิงคนแรกจากอินโดนีเซียที่ทํายอดขายสินค้าตลอดวันได้เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านการจัดงานจําหน่ายสินค้าออนไลน์พิเศษที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เรียกว่า Gebrakan by Mami Louisse! เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคมศก. 2566 โดยมีการแสดงสินค้าชั้นนําของ ดีที่สุดจากร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมใน 2566.

Empowering Brands, Inspiring Creators: Mami Louisse’s journey from posting her parenting journey to becoming a TikTok Shop sensation showcases the platform's game-changing potential. With a million-dollar sales, brand collaborations, and unwavering commitment, she sets the stage for creators and local brands to thrive.
Empowering Brands, Inspiring Creators: Mami Louisse’s journey from posting her parenting journey to becoming a TikTok Shop sensation showcases the platform’s game-changing potential. With a million-dollar sales, brand collaborations, and unwavering commitment, she sets the stage for creators and local brands to thrive.

การถ่ายทอดสดการจําหน่ายสินค้าอย่างไม่หยุดพักของ Mami Louisse และทีมงานนาน 18 ชั่วโมงประสบความสําเร็จอย่างมาก มีผู้ชมมากกว่า 2.8 ล้านคนเข้าร่วมรับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีการแจกของรางวัลมูลค่าล้านบาท และการขายสินค้าด่วนทุกชั่วโมงด้วยราคาเริ่มต้นที่ บาทละ 1,000 ซึ่งสามารถเกินกว่าสถิติการถ่ายทอดสดต่อเนื่องนาน 26 ชั่วโมงปีก่อนที่มีผู้ชม 2.1 ล้านคน