การรณรงค์เยี่ยมชมมรดกเกาหลี 2023 เสน่ห์ลอสแอนเจลิส

กรุงโซล, เกาหลีใต้, 29 ส.ค. 2566 — ในฐานะส่วนหนึ่งของการรณรงค์ Visit KOREAN HERITAGE ปี 2566 องค์การมรดกวัฒนธรรมเกาหลีและมูลนิธิมรดกวัฒนธรรมเกาหลี ได้จัดงานต่างประเทศครั้งที่สองของปีนี้ที่ ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นผลสําเร็จตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคม

การจัดงานต่างประเทศครั้งที่สองของการรณรงค์ Visit KOREAN HERITAGE ปี 2566 จัดขึ้นที่ ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคม
การจัดงานต่างประเทศครั้งที่สองของการรณรงค์ Visit KOREAN HERITAGE ปี 2566 จัดขึ้นที่ ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 22 สิงหาคม

การรณรงค์ Visit KOREAN HERITAGE เริ่มต้นในปี 2563 เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างแบรนด์ที่มุ่งค้นพบคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและองค์ประกอบหลักของปรากฏการณ์เกาหลีคลั่งไคล้ (Korean Wave) ระดับโลก พร้อมกับส่งเสริมความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมเกาหลีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานที่ ลอสแอนเจลิส เป็นงานต่างประเทศครั้งที่สองต่อจากงานที่ โตเกียว, ญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม งานนี้จัดขึ้นสําหรับผู้ที่สนใจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีใน สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมและมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลี ณ สถานที่ต่างๆ ในลอสแอนเจลิส มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เดินทางมาเยือนเกาหลี

งานที่ลอสแอนเจลิสเปิดตัวด้วยโปรแกรมความร่วมมือ “อาหารหลวงและเครื่องดื่มหลวงโคเฮอแจ” ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใน ลอสแอนเจลิส ตามด้วยกิจกรรม เช่น การจัดบูธโปรโมชั่นร่วมกับ KCON LA 2023 ของ CJ ENM การเข้าร่วมงาน Korea Tourism Organization’s U.S. LA K-Tour Roadshow B2B Travel Mart และการจัดงานสัมผัสประสบการณ์ 4 งานตามสถานที่ต่างๆ ในลอสแอนเจลิส รวมถึง “การแสดงเครื่องสําอางเจ้าหญิงฮวาฮยอบ” และ “ประสบการณ์ที่สถาบัน Sejong สาขาสหรัฐอเมริกา” งานเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วม

“อาหารหลวงและเครื่องดื่มหลวงโคเฮอแจ” จากยุคโชซอน ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใน ลอสแอนเจลิส

โปรแกรม “อาหารหลวงและเครื่องดื่มหลวงโคเฮอแจ” จากยุคโชซอน ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีใน ลอสแอนเจลิส จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 18 สิงหาคม ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้ลิ้มรสเครื่องดื่มและชาสมุนไพรที่เคยเสิร์ฟในราชสํานักยุคโชซอนถึง 6 ชนิด พร้อมกับชมการแสดงศิลปะราชสํานัก เช่น การแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองกะยากึม และการแสดงชุนฮยังจอน (หนึ่งในเรื่องรักและนิทานพื้นบ้านที่โด่งดังที่สุดของเกาหลี) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานนี้มีความสําคัญเพราะไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของชาวอเมริกันที่สนใจวัฒนธรรมเกาหลี แต่ยังให้โอกาสชาวเกาหลีโพ้นท