ข่าวดี Twitter Spaces เปิดให้คุณได้เข้าไปฟังแล้วโดยไม่ต้องมีบัญชี Twitter หรือ Login ใดๆ