บริษัท Maxigen Biotech Inc. คว้ารางวัลผู้นํา SME ของเอเชีย ประจําปี 2566 สําหรับนวัตกรรมและความยั่งยืน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 13 ก.ย. 2566 — Maxigen Biotech Inc.(MBI), บริษัทไบโอเทคชั้นนํารายหนึ่งที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ไต้หวัน, ได้รับเกียรติจากรางวัล Asia’s Leading SMEs Award ประจําปี 2566 จาก ACES เพื่อเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นของ MBI ในการสร้างนวัตกรรมและการดําเนินงานอย่างยั่งยืน

MBI's ESG-centered business model, innovation, and adaptability showcase Taiwan's exceptional biotech prowess and commitment to lasting value.
โมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG ของ MBI นวัตกรรม และความสามารถในการปรับตัว แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านไบโอเทคของไต้หวันที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

จัดขึ้นโดย MORS Group รางวัล ACES Awards จัดขึ้นประจําทุกปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศ และรางวัลนี้ยกย่อง MBI ให้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมชั้นนําของเอเชีย MBI โดดเด่นด้วยโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้น ESG อย่างยั่งยืน ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง การจัดหาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การเติบโตของรายได้และกําไรอย่างต่อเนื่อง และความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว MBI ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของการประกันคุณภาพผ่านการแทนที่ MIT แต่ยังให้บริการโซลูชันครบวงจรภายในอุตสาหกรรมไบโอเทค สะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ ไต้หวัน ในไบโอเทคโนโลยีระดับโลก และส่งเสริมคุณค่าอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2541 MBI มุ่งมั่นวิจัยเทคโนโลยีคอลลาเจนและกรดไฮยาลูโรนิก ผลิตภัณฑ์ของ MBI ครอบคลุมห้ากลุ่มหลัก ได้แก่ ออร์โธปิดิกส์ ทันตกรรม เวชศาสตร์ความงาม ศัลยกรรม และจักษุวิทยา ด้วยการรับรองจาก EU CE, US FDA, ระบบคุณภาพ MDSAP และ NMPA ของจีน MBI ถือครองการรับรองผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 68 รายการ ผลิตภัณฑ์ของ MBI จัดจําหน่ายมากกว่า 22 ประเทศใน อเมริกาเหนือ, ยุโรป, เอเชีย และ แอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12 รายการในประเทศ เช่น มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ซึ่งนําพลังใหม่มาสู่ตลาดอาเซียน

ในการร่วมงาน Medica Asia ประจําปี 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงใน เอเชีย MBI จะร่วมมือกับ TCI Group ในการจัดแสดงศักยภาพด้านการทดสอบยีนและวัสดุทางการแพทย์ขั้นสูงของทั้งสองบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและจัดตั้ง TCI Biotech Industry Alliance ซึ่งจะจัดหาผลิตภัณฑ์ไบโอเทคที่หลากหลายและบริการบูรณาการอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการรวมเทคโนโลยี VR ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกระบวนการ R&D ที่เป็นมืออาชีพของ MBI เพื่อให้เข้าใจถึงจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว การประมาณการณ์ชี้ให้เห็นว่าอัตราการเติบโตแบบทบต้นรายปี (CAGR) ของตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนจ