พันๆ หมอผู้ประท้วงในเกาหลีใต้ปฏิเสธคําสั่งกลับไปทํางานของรัฐบาล

South Korea Seeks First Talks With Doctors as Deadline Looms

(SeaPRwire) –   ความตึงเครียดยังคงสูงขึ้นระหว่างพัน ๆ คนกับรัฐบาล เนื่องจากส่วนใหญ่ของแพทย์ฝึกหัดที่ประท้วงได้ปฏิเสธที่จะกลับไปทํางานในวันศุกร์นี้แม้จะมีการขู่ว่าจะถูกดําเนินคดีหากยังคงประท้วงต่อไป

เพียง 294 คนจากประมาณ 9,000 แพทย์ที่ประท้วงได้กลับไปทํางานตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พัก มิน-ซู ได้รายงาน ทางการได้กําหนดสิ้นสุดเรื่องนี้ไว้ในต้นสัปดาห์นี้ โดยสัญญาว่าจะไม่ดําเนินคดีกับแพทย์ที่กลับไปทํางานก่อนวันพฤหัสบดีนี้ แต่จะดําเนินคดีกับผู้ประท้วงที่เหลือตั้งแต่วันศุกร์

แพทย์ฝึกหัดเหล่านี้ประท้วงแผนของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศมานาน โดยเพิ่มจํานวนนักศึกษาแพทย์ประจําปีจาก 3,058 คน เป็น 5,058 คนตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป ผู้วิพากษ์วิจารณ์กล่าวว่า แพทย์ฝึกหัดที่ประท้วงกังวลว่า แผนดังกล่าวจะทําให้ค่าตอบแทนของพวกเขาลดลง ในขณะที่แพทย์อ้างว่าแผนนี้จะทําได้น้อยมากที่จะแก้ปัญหาสภาพการทํางานที่ไม่ดีในสาขาที่ขาดแคลนแพทย์มากที่สุด

ณ วันพุธเย็นที่ผ่านมา มีประมาณ 10,000 แพทย์ฝึกหัด คิดเป็นร้อยละ 80 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด ได้ยื่นจดหมายลาออกเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วง มีประมาณ 9,000 คนที่ประท้วง – ลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้านี้ รองรัฐมนตรีพัก มิน-ซู กล่าวด้วยว่าจํานวนแพทย์ที่ประท้วงลดลงสองวันติดต่อกัน

ทั่ว 100 โรงพยาบาลฝึกสอนทั่วประเทศ มี 32 แห่งที่มีมากกว่าหนึ่งคนกลับไปทํางานแล้ว และมี 10 แห่งที่มีมากกว่า 10 คนกลับไปทํางานแล้ว พักกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา พร้อมเพิ่มว่ายังมีโรงพยาบาลที่มีจํานวนแพทย์กลับไปทํางานถึง 66 คน

ทางการได้ออกคําสั่งให้กลับไปทํางานแล้วเกิน 9,400 คําสั่งต่อแพทย์ฝึกหัดที่ประท้วง แต่หลายคนหลีกเลี่ยงการรับคําสั่งดังกล่าวโดยการปิดโทรศัพท์และเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้นทางการจึงเริ่มเดินทางไปยังบ้านของแพทย์ฝึกหัดเพื่อส่งคําสั่งดังกล่าวด้วยตนเอง กระทรวงสาธารณสุขยังได้โพสต์คําสั่งกลับไปทํางานสําหรับแพทย์ฝึกหัดประมาณสิบคนบนเว็บไซต์ของกระทรวงด้วย ซึ่งจะทําให้สามารถดําเนินคดีต่อไปได้กับผู้ที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว

การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งกลับไปทํางานอาจถูกลงโทษด้วยโทษจําคุกสูงสุด 3 ปี ปรับ 30 ล้านวอน (ประมาณ 22,000 เหรียญสหรัฐ) หรือระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างน้อย 3 เดือน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

รัฐบาลยังคงยืนกับแผนขยายควอตาที่ยังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนทั่วไป กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินคดีต่อผู้นําการประท้วง 5 รายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วันศุกร์ตํารวจได้จับกุมสํานักงานของสมาคมแพทย์เกาหลีและสมาคมแพทย์โซล ซึ่งถูกกล