ภัยจากการใช้เสบียงอาหารในกาซาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารของอิสราเอลในอดีตยังคงปรากฏอยู่เหนือการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน World Central Kitchen

Hamas Israel Conflict

(SeaPRwire) –   การขาดอาหารอาจเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดในกาซา แต่การฆ่าตายของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 7 คนแสดงให้เห็นว่าอันตรายทั้งสองอาจผสมกันเป็นผลร้ายที่รุนแรง รัฐบาลอิสราเอลเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ความสูญเสีย” แต่ผู้สนับสนุนกลุ่ม World Central Kitchen ซึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในอิสราเอลหลังวันที่ 7 ตุลาคม ได้ประกาศว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยบังคับให้ต้องหยุดการเข้าถึงอาหารในพื้นที่ที่มีประชากร 1.1 ล้านคน

“อิสราเอลมีอํานาจที่จะจํากัดการเข้าถึงความจําเป็นพื้นฐาน รวมถึงอาหาร โดยใช้การช่วยเหลือเป็นเครื่องมือสงคราม” มีรียาม มาร์มูร์ ผู้อํานวยการฝ่ายปกป้องสิทธิของกลุ่มกิชา ซึ่งเป็นองค์กรอิสราเอลที่เน้นเรื่องการเข้าถึงกาซา กล่าว “อาจเป็นไปได้ว่าสําหรับเจ้าหน้าที่อิสราเอลบางคน การขาดอาหารที่เรากําลังเห็นไม่ใช่เป้าหมาย แต่ภายใต้วัฒนธรรมที่ไม่เคารพต่อชีวิตปาเลสไตน์ และความปลอดภัยจากการถูกลงโทษของอิสราเอล ทําให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงขึ้น”

ผู้พูดหน้ากากองทัพอิสราเอลซึ่งดูแลการส่งมอบอาหารไปยังกาซาไม่ได้ตอบกลับคําขอความเห็น ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอล โยอาฟ กัลลันต์ กล่าวว่า “ที่มีความหิวโหยในกาซา มันเป็นความหิวโหยที่ถูกวางแผนโดยฮามาส…วันนี้และทุกวัน เรากําลังส่งอาหารเข้ากาซาทางบก ทางอากาศ และทางทะเล”

สิ่งที่ไม่มีข้อโต้แย้งคือ บทบาทของอาหารที่มีมานานในความขัดแย้ง

แหล่งกาซาซึ่งมีประชากรมากกว่า 2 ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเท่ากับกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สองเท่า เคยพึ่งพาการนําเข้า ระบบการควบคุมได้เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โดยตั้งแต่ปี 1948 ถึง 1967 กาซอยู่ภายใต้การควบคุมของอียิปต์ และหลังสงครามหกวัน อิสราเอลได้ยึดครองพื้นที่นี้ แต่การขาดอาหารกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในปี 2007 สองปีหลังจากอิสราเอลถอนทหารและผู้อพยพออก เมื่อกลุ่มฮามาสยึดอํานาจ และอิสราเอลจัดตั้ง “การปิดล้อม” พื้นที่ที่ยังคงจัดหาพลังงานและน้ํา และตามมาตรฐานส่วนใหญ่ยังคงรับผิดชอบ

ตั้งแต่นั้น อาหาร น้ํามันเชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่ขนส่งผ่านด่านตรวจควบคุมโดยอิสราเอล มีทางเดินใต้ดินใต้พรมแดนอียิปต์เพื่อนําสินค้าเข้า แต่อิทธิพลของอิสราเอลต่ออาหารกาซามากจนสามารถควบคุมการส่งอาหารเมื่อมีการยิงจรวดเข้าอิสราเอล และรับประกันโลกว่าประชากรกาซายังมีอาหารอยู่กลางความกังวลว่าความช่วยเหลืออาจถูกนําไปใช้โดยฮามาส

กลุ่มกิชาได้ค้นพบเมื่อ 12 ปีก่อนว่า ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 อิสราเอลได้จงใจลดปริมาณอาหารเข้ากาซาให้อยู่ใน “ระดับการดํารงชีวิตขั้นต่ํา” สําหรับประชากรที่ขณะนั้นมี 1.5 ล้านคน “แนวคิดคือการวางอาหารปาเลสไตน์ให้อยู่ในภาวะขาดแคลน แต่ไม่ให้ตายด้วยความหิวโหย” นายการคนสําคัญของอิสราเอลในขณะนั้น ดอฟ ไวส์กลาส ถูกอ้างว่ากล่าว

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“มันเกิดขึ้นหลังการถอนตัวออกจากกาซา เมื่อเรายังคงมีการยิงจรวด…” ไวส์กลาสกล่าวกับไทม์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เขายืนยั