สิ้นสุดการรอคอย Phone Link ของ Windows 11 สามารถใช้งานกับ iPhone ได้แล้ว

  ในที่สุด Microsoft ประกาศให้ Phone link สำหรับ Windows 11 รองรับให้ iOS 11