ProfoundBio จะเข้าร่วมการประชุมประจําปีครั้งที่ 21 ของ Morgan Stanley

ซีแอตเทิล, 28 ส.ค. 2566 — ProfoundBio บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกที่มุ่งเน้นการพัฒนายาคู่ควบรักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ ได้ประกาศว่าผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุมตัวต่อตัวในงาน Morgan Stanley 21st Annual Global Healthcare Conference ที่โรงแรม Sheraton New York Times Square ในนครนิวยอร์ก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-14 ก.ย. 2566

ติดต่อนักลงทุนและสื่อ:
ir@profoundbio.com

เกี่ยวกับ ProfoundBio

ProfoundBio เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทางคลินิกระยะเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนายาแอนติบอดีคู่ควบที่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายขาด ProfoundBio สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีภายในบริษัทที่นวัตกรรมและเป็นสิทธิบัตร โดยมีไปไปพร้อมกับการพัฒนายาคู่ควบแอนติบอดีหลายตัวที่เป้าหมายไปที่มะเร็งของเนื้อเยื่อแข็งและมะเร็งเม็ดเลือด อยู่ในขั้นตอนการค้นพบ ก่อนคลินิก และทางคลินิก โปรแกรมหลักของบริษัทในปัจจุบันคือ rinatabart sesutecan (PRO1184) ซึ่งเป็น ADC เป้าหมายที่ตัวรับ folate alpha และ PRO1160 ซึ่งเป็น ADC เป้าหมายที่ CD70 ProfoundBio มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา มีการดําเนินงาน R&D อยู่ที่ Suzhou ประเทศจีน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.profoundbio.com