“ซุปเปอร์บอล” น็อก “หรั่งขาว” ยก 4 คู่เอก ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้ ที่ปัตตานี


"ซุปเปอร์บอล" น็อก "หรั่งขาว" ยก 4 คู่เอก ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้ ที่ปัตตานี

กีฬาไฟท์สปอร์ต

ไทยรัฐออนไลน์

14 มี.ค. 2564 13:00 น.

บันทึก
SHARE

ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 น็อก หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ ยกที่ 4 คู่เอก ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้ ที่ปัตตานี

มหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย “ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้” ดุเดือดสมการรอคอย คู่เอกนำรายการ รุ่น 135 ปอนด์ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” น็อก “หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ” ต่อหน้าแฟนมวยชาวปัตตานี ไปแบบสุดมัน ที่สนามมวยชั่วคราว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับผลมวยศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้ จังหวัดปัตตานี คู่อื่นมีดังนี้

ข่าวแนะนำ

คู่แรก รุ่น 103 ปอนด์ “แหลมโพธิ์ ศิษย์คุณวสันต์” แพ้ “อนันต์ชัยเล็ก รถสวยจ่าเจษฎ์”

คู่ที่ 2 รุ่น 112 ปอนด์ “รักษ์ เอราวัณ” ชนะ “เพชรจงรักษ์ ว.สังข์ประไพ”

คู่ที่ 3 รุ่น 123 ปอนด์ “ดีเซลเล็ก ว.วันชัย” แพ้ “ปืนกล ต.สุรัตน์”

คู่ที่ 4 รุ่น 135 ปอนด์ (คู่เอกนำรายการ) “หรั่งขาว ว.สังข์ประไพ” แพ้น็อก “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99” ยกที่ 4

คู่ที่ 5 รุ่น 137 ปอนด์ (รองคู่เอก) “แก้วกังวาน พลิ้ววาโย” แพ้ “มงคลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี”

คู่ที่ 6 รุ่น 115 ปอนด์ “พลังหนุ่ม เกียรติชัยยุทธ” แพ้ “จ้าวนรา ร.ร.นราธิวาส”

คู่ที่ 7 รุ่น 114 ปอนด์ “ล้านเกล้า ศิษย์นายกโอ๊ะ” ชนะ “ยอดกฤษฎา ทูบีรีสอร์ท”

คู่ที่ 8 รุ่น 44 KG. “เพลง เอราวัณ” ชนะ “ทะเลเงิน ก.จันทุณี”

คู่ที่ 9 รุ่น 115 ปอนด์ “วังไพร แบงค์ยูโร” แพ้ “เพชรกาฬสินธุ์ ศ.ชัยเจริญ”

อนึ่ง มหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิลปะมวยไทย “ศึกมวยไทยวิถีถิ่นใต้” ถือเป็นกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬามวยอาชีพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และเป็นสร้างความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันมวยไทยมีความปลอดภัยหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรณรงค์ให้ประชาชน ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจมีทัศนคติที่ดี และกลับมาให้ความนิยมต่อกีฬามวยไทยอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19.

อ่านเพิ่มเติม…