“บุรีรัมย์” แถลงยัน “ศักดิ์สยาม” ติดโควิด พบสาวติดเชื้อด้วยอีก 2


"บุรีรัมย์" แถลงยัน "ศักดิ์สยาม" ติดโควิด พบสาวติดเชื้อด้วยอีก 2

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

7 เม.ย. 2564 14:03 น.

บันทึก
SHARE

ศูนย์โควิดบุรีรัมย์ เผยผลตรวจ “ศักดิ์สยาม” เป็นบวกติดโควิด พร้อมพบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย ทำงานในสถานบันเทิง ยันเพื่อความปลอดภัยของชาวบุรีรัมย์ ให้มีมติยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์ “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ”

เมื่อวนที่ 7 เม.ย.64 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ส่งผลให้จังหวัดบุรีรัมย์ต้องสั่งงดกิจกรรมงานบุรีรัมย์สงกรานต์เฟสติวัล 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ”

ข่าวแนะนำ

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกคำสั่งที่ 5/2564 เรื่องสั่งงดกิจกรรมงานสงกรานต์บุรีรัมย์เฟสติวัล 2021 เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิงอายุ 28 ปี อาชีพนักเต้น มีประวัติเสี่ยงคือทำงานในสถานบันเทิง และรายที่ 2 เป็นเพศหญิงอายุ 26 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 จึงออกคำสั่งงดกิจกรรมงานบุรีรัมย์สงกรานต์เฟสติวัล 2021 ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว

ขณะเดียวกันทางจังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยืนยัน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม มีผลตรวจเป็นบวก ขณะเดียวกันยังรอผลตรวจคณะผู้ติดตามและผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งจากการสอบสวนโรคในเบื้องต้น พบว่าทีมงานของ รมว.คมนาคม มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ จึงมีการกระจายเชื้อมาสู่คณะทำงาน ล่าสุดได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีอาการไข้ ส่วนระบบทางเดินหายใจยังปกติ โดยจะมีการแถลงผลยืนยันอีกครั้งหนึ่ง.

อ่านเพิ่มเติม…