สภาดิจิทัลฯ ใช้เทคโนโลยีช่วยการแพทย์สู้วิกฤติโควิด-19 นำร่อง 3 รพ.รัฐ


สภาดิจิทัลฯ ใช้เทคโนโลยีช่วยการแพทย์สู้วิกฤติโควิด-19 นำร่อง 3 รพ.รัฐ

เศรษฐกิจการตลาด-ธุรกิจ

ไทยรัฐออนไลน์

30 เม.ย. 2564 15:16 น.

บันทึก
SHARE

สภาดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กร และแพทยสภาฯ ผนึกกำลังฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนทีมแพทย์รพ.สนาม นำร่อง 3 รพ.ต้นแบบ จุฬาฯ-กรมแพทย์ทหารอากาศ-ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพ่ระบาดโควิด-19 ครั้งนี้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ผมและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ เชื่อว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นโซลูชันสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

ข่าวแนะนำ

โดยเฉพาะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการรับมือภาวะวิกฤติขณะนี้ ซึ่งประเทศไทยมีหลายองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และมีความสามารถในการพัฒนาโซลูชันที่ล้ำสมัย ดังนั้นสภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ มารวมพลังเพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทุกองค์กรมีอยู่มาร่วมสร้างประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติในช่วงนี้ไปให้ได้

ทั้งนี้ ข้อสรุปความช่วยเหลือของสภาดิจิทัลฯ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโรงพยาบาลสนามในขณะนี้คือ การพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน SMART FIELD HOSPITALS ซึ่งจะเน้นการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์กับคนไข้ รวมถึงโรงพยาบาลหลักกับโรงพยาบาลสนาม ให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรค และสามารถขยายการให้บริการหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย


1. อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสมกับประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ใช้

2. ระบบเฝ้าติดตามอาการและการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย (Secure Patient Monitoring & Records) ระบบเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยแต่ละรายโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสัมผัสใกล้ชิด และระบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ระดับออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลการรักษา) ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

3. ระบบนัดหมายและสื่อสาร (Scheduling & Communication) : ระบบรองรับการนัดหมายและการจัดคิวในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมด้วยวีดิทัศน์ (Video Conferencing) การประชุมด้วยเสียง (Voice Call) การแชต (Chat) และการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยผู้ป่วย

4. การลดความเครียดและให้ความรู้ (Stress Relief & Education) : ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิงเพื่อลดความเครียดและให้ความรู้ผู้ป่วยระหว่างอยู่ใน รพ. สนาม

5. ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมและ รพ. สนาม (Environment & Facility Monitoring) ระบบเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อม เช่น ระดับแสง อุณหภูมิ ระดับความชื้นของพื้นที่ และ รพ. สนามเพื่อรายงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

6. โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure: Network and Data Centers) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการประมวลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ การพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน SMART FIELD HOSPITALS มีแผนดำเนินการพัฒนาด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของ 3 โรงพยาบาลสนามทั้งจุฬาฯ, กองทัพอากาศ ดอนเมือง และธรรมศาสตร์ ที่เป็นต้นแบบโรงพยาบาลสนาม หากประสบผลสำเร็จจะดำเนินการขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลสนามอื่นต่อไป


สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้เข้าร่วมกับสภาดิจิทัลฯ มีดังนี้

1. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
2. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
3. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ DTAC
4. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Microsof
6. บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ Accenture
7. บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จํากัด หรือ ZTE
8. บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CISCO
9. บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Ericson
10. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
11.บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Oracle
12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ True

กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ ได้แก่
1. บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เป็ดไทยสู้ภัย
2. บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด
3. บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท สราญ เทคโนโลยี จำกัด
5. บริษัท ไอร่า คอนเซปท์ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม…