สสก.5 หนุนแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่าดินแดง


สสก.5 หนุนแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่าดินแดง

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

19 มี.ค. 2564 14:44 น.

บันทึก
SHARE

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา ชวนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดง จ.พังงา สนุกกับพายเรือคายัค ชมป่าโกงกาง หาดเขาหน้ายักษ์ ทุ่งหญ้าสะวันนา และแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 หมู่บ้านท่าดินแดง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับทะเลและป่าชายเลน ประชาชนมีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน สภาพพื้นที่เป็นดินทราย ในปี 2547 ได้เกิดสึนามิขึ้นในพื้นที่จ.ภูเก็ต และพังงา ทำให้บ้านท่าดินแดงได้รับผลกระทบ บ้านเรือน เครื่องประมงเกิดความเสียหาย จากนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมืองได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เข้ามาให้ความรู้ และส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน ด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านท่าดินแดง และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักบ้านท่าดินแดง มีสมาชิกแรกเริ่ม 23 ราย

ข่าวแนะนำ


และในปี 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปัจจุบันมีสมาชิก 40 ราย พื้นที่ปลูกจำนวน 80 โรงเรือน (ขนาดโรงเรือน 2.1 x 7.2 เมตร) ในหนึ่งปีปลูกได้จำนวน 10 รอบ ราคาขายขึ้นอยู่กับชนิดของผัก เช่น ผักไทยราคาจะอยู่ที่ กก.ละ 50 บาท ผักสลัด กก.ละ 100 บาท และมีการต่อยอดปลูกผักบนดิน เน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีสมาชิกจำนวน 22 ราย พื้นที่การผลิตจำนวน 90 ไร่ เช่น ถั่วฝักยาว แตงร้าน แตงโม มะเขือเทศ บวบ พริก มะระ

นายกมลพร พินนาศักดิ์ ประธานแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ ต.ลำแก่น กล่าวว่า การเชื่อมโยงแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดน ได้บูรณาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งดำเนินไปด้วยดี ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านท่าดินแดง ได้นำของดีที่มีหลากหลาย มาจัดตั้งเป็นกลุ่ม “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดง” ซึ่งแปลงใหญ่ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นหนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวที่ทางชุมชนกำหนดไว้ โดยมีคำขวัญว่า “พายเรือคายัค อนุรักษ์ป่าโกงกาง สวยงามหาดเขาหน้ายักษ์ ชมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ เกาะติดทุ่งหญ้าสะวันนา สุขอุราจับปูดำ”


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในโยบายสำคัญด้านการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการระบบการผลิตของกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เชื่อมโยงถึงผู้ประกอบการ รวมถึงการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงความต้องการตลาด ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันได้มีการรับรองแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 8,142 แปลง รวมพื้นที่ 6,518,235 ไร่ เกษตรกร 495,595 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค.64)

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมฯ ขอเชิญชวนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมพายเรือคายัคชมป่าโกงกาง ชมหาดเขาหน้ายักษ์ ชมทุ่งหญ้าสะวันนา ชมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ สอบถามได้ที่ บังโหรน 084-443-3539 /บังดีน 086-273-0823 /บังจิ๋ว 086-274-7061 หรือดูที่เฟซบุก : กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าดินแดง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง โทร. 076-571128.


อ่านเพิ่มเติม…