สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โชว์ไอเดียแจ่ม หนุนลูกจ้าง “ลดค่าหวยด้วยการออม”


สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โชว์ไอเดียแจ่ม หนุนลูกจ้าง "ลดค่าหวยด้วยการออม"

ข่าวทั่วไทย

ไทยรัฐออนไลน์

8 เม.ย. 2564 15:12 น.

บันทึก
SHARE

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด จัดทำโครงการ “ลดค่าหวยด้วยการออม” ทางปลดหนี้อย่างยั่งยืนให้กับลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 นายชัยยา ตีบไธสง รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการเร่งด่วน “ลดค่าหวยด้วยการออม” เพราะต้องการสร้างวินัยทางการเงินให้กับพนักงานลูกจ้างในสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาอยู่อาศัยในสังคมเมืองที่มีค่าครองชีพสูง มีภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างขัดสน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ อีกทั้งชอบเล่นหวย หวังรวยทางลัด ทั้งหวยใต้ดินและลอตเตอรี่ โดยโครงการนี้จะเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกสหกรณ์ก้าวไปสู่ทางรอดในการปลดหนี้และมีเงินออม โดยใช้วิธีค่อยๆ ปรับทัศนคติ และนำเสนอตัวอย่างสมาชิกที่ปฏิบัติได้สำเร็จในการนำร่อง มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเปิดกระปุกออมสินเพื่อประกวดยอดเงินออมของสมาชิกแต่ละราย

ข่าวแนะนำ


“โครงการนี้จะมีในทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ซึ่งเป็นวันหวยออก วิธีการก็คือใครซื้อหวยเท่าไรจะต้องหยอดกระปุกเท่านั้น ซื้อมากก็หยอดมาก ซื้อน้อยก็หยอดน้อย มันเป็นกุศโลบายให้พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีวินัย รู้จักใช้จ่ายและมีเงินออม” นายชัยยา กล่าว และว่าหลังมีโครงการทำให้สมาชิกเข้าสู่กระบวนการออมเงินอย่างจริงจัง บางคนแม้จะเลิกเล่นหวยไม่ได้แต่เขาก็มีเงินออม ขณะที่จำนวนไม่น้อยค่อยๆ ทยอยเลิกเล่นหวยหันมาหยอดกะปุกออมเงินอย่างเดียว โดยปีแรกมียอดรวมเงินออมจากสมาชิกทั้งสิ้น 4 แสนกว่าบาท จากนั้นปีที่สองมีเงินออมเพิ่มขึ้นเป็น 9 แสนกว่าบาท แต่ละปีจะมีเงินออมของสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งนอกจากการลดละเลิกการเล่นหวยแล้ว ยังเป็นการฝึกวินัยทางการเงินด้วยการเพิ่มเงินออม ที่สำคัญเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

ขณะที่ น.ส.พัชรีย์ นาคเอี่ยม ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงผลสำเร็จของโครงการลดค่าหวยด้วยการออมว่า เป็นโครงการตามภารกิจของกรมที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการออมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานลูกจ้างได้มีเงินออมเพิ่มขึ้น เพื่ออนาคตวันข้างหน้า ยกตัวอย่างความสำเร็จของโรงงานถุงเท้าไทยที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้ไปชี้แจงให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด เข้ามามีบทบาทปฏิบัติต่อสมาชิกดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วย ไม่ใช่แค่การให้สินเชื่อเพียงอย่างเดียว


ด้านนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการว่า เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของพนักงาน ผู้ใช้แรงงานภายในองค์กร เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้อาจไม่เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน จึงต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง หากมีสหกรณ์ก็จะเป็นทางเลือกให้กับพนักงานเป็นแหล่งทุนสำหรับทั้งกู้ยืมเงินในยามจำเป็นหรือเดือดร้อน และส่งเสริมให้รู้จักเก็บออมเงินเนื่องจากสหกรณ์สามารถไปกู้เงินกองทุนสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ ด้วยดอกเบี้ยที่ถูกมาปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้

“ส่วนหนึ่งเกิดรายได้จากการออมของเขาในรูปของเงินค่าหุ้นแล้วพอมีสินทรัพย์ของสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ก็ไปขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการแรงงานที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งเขามีทุนก้อนหนึ่งมาให้สหกรณ์กู้ยืม แล้วก็ใช้เงินทุนเหล่านี้ไปปลดหนี้นอกระบบแล้วเข้ามาอยู่ในระบบของสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่แพงนักเขาก็จะมีรายได้พอดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ 539 แห่งทั่วประเทศมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากกว่า 5 แสนคนที่เป็นสมาชิกโดยมีการจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นสถานบริการโรงแรม บริษัท ห้างร้านต่างๆ สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด นับเป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จในการสร้างวินัยทางการเงินของสมาชิก และ กลายเป็นโมเดลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หวังขยายผลสู่เหล่าบรรดาสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม…