เปิดรายละเอียดโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” รัฐบาลช่วยจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท