Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. ประกาศรับจดหมายแจ้งการคาดหมายการเพิกถอนสภาพการจดทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ Nasdaq และการร้องขอที่จะเข้ารับฟังความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาของ Nasdaq

(SeaPRwire) –   เชนเจิ้น, จีน, 8 มีนาคม 2024 – Aesthetic Medical International Holdings Group Limited (Nasdaq: AIH) (“บริษัท” หรือ “AIH”) ซึ่งเป็นผู้นําด้านบริการทางการแพทย์เพื่อความงามในจีน ได้ประกาศว่าจะขอการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการฟังคําอุทธรณ์ของ Nasdaq เป็นขั้นตอนถัดไปในกระบวนการเพื่อขอขยายระยะเวลาในการปฏิบัติตามข้อกําหนดราคาซื้อขั้นต่ําตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq ข้อ 5550(a)(2) (ข้อกําหนดราคาซื้อขั้นต่ํา”) เพื่อรักษาการซื้อขายต่อไปบนตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แคปปิตอล (“Nasdaq”).

โปรดทราบถึงการแถลงข่าวที่บริษัทได้ยื่นต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2023 (การแถลงข่าวดังกล่าว”) เกี่ยวกับจดหมายที่บริษัทได้รับจากเจ้าหน้าที่คุณสมบัติการซื้อขาย (เจ้าหน้าที่”) ของ Nasdaq แจ้งว่า ณ วันที่ 5 กันยายน 2023 หลักทรัพย์ของบริษัทมีราคาซื้อขั้นต่ําต่ํากว่า 1.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นติดต่อกันมากกว่า 30 วันตลาด ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดราคาซื้อขั้นต่ําตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq ข้อ 5550(a)(2) สําหรับการซื้อขายต่อไปบนตลาด Nasdaq บริษัทได้รับการอนุเคราะห์ระยะเวลา 180 วันปฏิทินเพื่อฟื้นคืนสภาพตามข้อกําหนดการซื้อขายของ Nasdaq ข้อ 5810(c)(3)(A) คําศัพท์ทั้งหมดที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้นจะมีความหมายตามที่กล่าวไว้ในการแถลงข่าวดังกล่าว

วันที่ 6 มีนาคม 2024 บริษัทได้รับจดหมายแจ้งการพิจารณา (จดหมายแจ้ง”) จากเจ้าหน้าที่ของ Nasdaq ระบุว่า บริษัทไม่ได้ฟื้นคืนสภาพตามข้อกําหนดราคาซื้อขั้นต่ําภายในระยะเวลา 180 วันปฏิทิน และไม่มีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาอีก 180 วันปฏิทิน เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจาก Nasdaq หากบริษัทไม่ขอการพิจารณาภายในเวลา 16.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐภายในวันที่ 13 มีนาคม 2024 บริษัทมีความจํานงที่จะยื่นคําขอการพิจารณาทันกําหนด การยื่นคําขอนี้จะทําให้การดําเนินการต่อไปของเจ้าหน้าที่ชะลอไว้ก่อน และหลักทรัพย์ของบริษัทคาดว่าจะยังคงมีสิทธิ์ซื้อขายได้บน Nasdaq อย่างน้อยจนกว่ากระบวนการพิจารณาคําอุทธรณ์จะสิ้นสุด

เกี่ยวกับ Aesthetic Medical International Holdings Group Limited

AIH ที่รู้จักกันในชื่อ “เปงอั่ย” ในประเทศจีน เป็นผู้นําด้านบริการทางการแพทย์เพื่อความงามในประเทศจีน AIH ดําเนินงานผ่านศูนย์บริการที่แพร่กระจายในเมืองหลักของจีนพระหว่างกันซู-ฮ่องกง-เมา และพื้นที่ตามแม่น้ําแยงซี โดยเน้นบริการทางการแพทย์เพื่อความงามครบวงจรภายใต้ประสบการณ์คลินิกมากกว่า 20 ปี AIH ให้บริการทางเลือกการรักษาทางความงามทั้งการผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัด บริการทางการแพทย์ทั่วไป และบริการความงามอื่นๆ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โปรดเยี่ยมชม

ข้อควรระวัง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

แถลงข่าวฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความเหล่านี้ถูกกําหนดภายใต้ “ข้อยกเว้นความปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปคดีความประเภทการฟ้องร้องส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา ปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากคําศัพท์เช่น “จะ”, “คาดหวัง”, “คาดการณ์”, “ตั้งใจ”, “แผนงาน”, “เชื่อ” , “ประมาณการ” และคําศัพท์คล้ายคลึงกัน ข้อความที่ไม่ใ