H World Group Limited รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสที่สี่และประจำปี 2566 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

  • สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 มีโรงแรม 9,394 แห่ง หรือห้องพักในโรงแรม 912,444 ห้องที่เปิดให้บริการ
  • รายได้จากโรงแรม1 เพิ่มขึ้น 55.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 20.4 พันล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 โดยไม่รวม Steigenberger Hotels GmbH และบริษัทย่อย (“DH” หรือ “Legacy-DH”) รายได้จากโรงแรมเพิ่มขึ้น 60.6% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 65.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับทั้งปี 2023
  • รายได้เพิ่มขึ้น 50.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 5.6 พันล้านหยวน (786 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)2ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายรายได้ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 41% ถึง 45% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และเพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 21.9 พันล้านหยวน (3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดทั้งปี 2023 รายได้จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 อยู่ที่ 4.4 พันล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 59.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สูงกว่าเป้าหมายรายได้ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 48% ถึง 52%
  • กำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited อยู่ที่ 743 ล้านหยวน (105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เมื่อเทียบกับการขาดทุนสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited 124 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และกำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited 1.3 พันล้านหยวนในไตรมาสก่อนหน้า กำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited อยู่ที่ 4.1 พันล้านหยวน (575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดทั้งปี 2023 เมื่อเทียบกับการขาดทุนสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited 1.8 พันล้านหยวนในทั้งปี 2022 กำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu อยู่ที่ 827 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เมื่อเทียบกับการขาดทุนสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu 84 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และกำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu 1.4 พันล้านหยวนในไตรมาสก่อนหน้า กำไรสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu อยู่ที่ 4.4 พันล้านหยวนสำหรับทั้งปี 2023 เมื่อเทียบกับการขาดทุนสุทธิที่เกิดแก่ H World Group Limited จากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu 1.4 พันล้านหยวนตลอดทั้งปี 2022
  • EBITDA (non-GAAP) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 อยู่ที่ 1.4 พันล้านหยวน (191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 529 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และ 2.1 พันล้านหยวนในไตรมาสก่อนหน้า EBITDA (non-GAAP) ตลอดทั้งปี 2023 อยู่ที่ 6.8 พันล้านหยวน (961 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 164 ล้านหยวนสำหรับทั้งปี 2022
  • กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับแล้ว (non-GAAP) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายการจ่ายส่วนแบ่งตามหุ้นและกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ยุติธรรมของตราสารทุนออกจาก EBITDA (non-GAAP) อยู่ที่ 1.3 พันล้านหยวน (178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เมื่อเทียบกับ 398 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และ 2.2 พันล้านหยวนในไตรมาสก่อนหน้า กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับแล้ว (non-GAAP) ตลอดทั้งปี 2023 อยู่ที่ 6.9 พันล้านหยวน (966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 610 ล้านหยวนสำหรับทั้งปี 2022
  • กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับแล้วเป็นตัวชี้วัดเซ็กเมนต์ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับแล้วจากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu อยู่ที่ 1.3 พันล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 เมื่อเทียบกับ 397 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 และ 2.1 พันล้านหยวนในไตรมาสก่อนหน้า กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับแล้วจากเซ็กเมนต์ Legacy-Huazhu อยู่ที่ 6.8 พันล้านหยวนสำหรับทั้งปี 2023 เมื่อเทียบกับ 728 ล้านหยวนสำหรับทั้งปี 2022
  • สำหรับไตรมาสแรกของปี 2024 H World คาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ในช่วง 12%-16% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2023 หรืออยู่ในช่วง 11%-15% เมื่อไม่รวม DH
  • สำหรับทั้งปี 2024 H World คาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ในช่วง 8%-12% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2023 หรืออยู่ในช่วง 8%-12% เมื่อไม่รวม DH
  • สำหรับทั้งปี 2024 H World คาดว่าจะเปิดโรงแรมประมาณ 1,800 แห่งและปิดโรงแรมประมาณ 650 แห่ง

(SeaPRwire) –   SINGAPORE และ SHANGHAI, China,
20 มีนาคม 2024 —
H World Group Limited (NASDAQ: HTHT and HKEX: 1179) (“H World”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลก ประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับไตรมาสที่สี่และปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ณ วันที่ 31 ธ