Linklogis ประสบความสําเร็จในไตรมาสแรก มีปริมาณธุรกรรมที่ทําได้ถึง 96.2 พันล้านหยวน

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ไทย, 23 เมษายน 2567 – วันที่ 23 เมษายน 2567 Linklogis Inc. (09959.HK “Linklogis”) ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการเงินห่วงโซ่อุปทานในประเทศจีน ได้ออกผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ของบริษัท ดัชนีการดําเนินงานและทางการเงินของบริษัทแสดงถึงการฟื้นตัวและการปรับปรุงที่ดีขึ้น ทําให้เริ่มต้นปีได้อย่างแข็งแกร่ง

ปริมาณธุรกรรมที่ประมวลผลโดยเทคโนโลยีการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 96.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับปีก่อน จํานวนลูกค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มลูกค้าใหม่ 47 ราย และพันธมิตรใหม่ 122 ราย ทําให้จํานวนพันธมิตรรวมอยู่ที่ 1,928 ราย

ด้านผลการดําเนินงานทางการเงิน Linklogis มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนสําหรับรายได้และรายได้จากกิจกรรมหลักในไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 22 เมษายน 2567 เงินสดคงเหลือของ Linklogis เพิ่มขึ้นเป็น 5.2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 400 ล้านหยวน เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ Linklogis ยืนยันความมุ่งมั่นในการดําเนินแผนซื้อคืนหุ้นส่วนตนสูงสุด 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อต่อยอดการเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในอดีต Linklogis ได้รับผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลและแผนซื้อคืนหุ้นส่วนตนทําให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 35 หลังจากเปิดเผยผลประกอบการประจําปี 2566 ดึงดูดความสนใจจากตลาดอย่างมาก

ปริมาณธุรกรรมสูงถึง 96.2 พันล้านหยวน กิจกรรมหลักเติบโตอย่างมั่นคง

ในปี 2567 Linklogis ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจหลัก 2 ด้านคือ Anchor Cloud และ FI Cloud ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ สําหรับธุรกิจ Multi-tier Transfer Cloud ภายใต้ Anchor Cloud ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีปริมาณธุรกรรมสินทรัพย์ห่วงโซ่อุปทานสูงถึง 47.9 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 94 เมื่อเทียบกับปีก่อน

Linklogis เร่งส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจใหม่แทนที่ธุรกิจเดิม ด้วยผลิตภัณฑ์การเงินหลักทรัพย์สินที่มีฐานมาจากสินทรัพย์และการโอนย้ายหลายระดับ Linklogis ส่งเสริมการดิจิทัลและความสามารถในการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มการเงินห่วงโซ่อุปทานผ่านความสามารถทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินห่วงโซ่อุปทานอย่างมีสุขภาพ มั่นคง และเป็นระเบียบ

ในไตรมาสที่ 1 Linklogis ร่วมมือกับ Dongfeng Motor Corporation ในการสร้างแพลตฟอร์มบริการการเงินห่วงโซ่อุปทาน และสามารถออกใบรับรองหนี้การค้าดิจิทัลเป็นครั้งแรกสําหรับผู้บริการ นอกจากนี้ Linklogis ยังช่วยในการสร้างแผนสนับสนุนสินทรัพย์หนี้การค้าของผู้ผลิตเครื่องจักรหนัก “Liugong Advanced Manufacturing Accounts Receivable Asset Support Plan Phase 1” แพลตฟอร์มการเงินห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นร่วมกันระหว่าง Linklogis และ Hubei United Investment Group สามารถออกธุรกรรมการเงินหลักทรัพย์สินห่วงโซ่อุปทานเป็นครั้งแรก “CITIC Securities – Hubei United Investment Supply Chain Asset Support Plan Phase 1” นอกจากนี้ Linklogis ยังสามารถนําโครงการท้องถิ่นของแพลตฟอร์มการเงินห่วงโซ่อุปทานของ China Ordins Group ไปสู่การดําเนินงานจริงได้สําเร็จ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Linklogis เพิ่มลูกค้าใหม่ 47 ราย และพันธมิตรใหม่ 122 ราย ในไตรมาสที่ 1 ทําให้จ