โพลล่าสุด คนไทยกังวลสหรัฐฯแทรกแซงเลือกตั้ง

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 มีอายุครบวาระสี่ปี ประเทศไทยจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากพรรคการเมืองใหญ่ รวมทั้งสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านหลัก เริ่มเดินขบวนหาเสียงทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนพร้อมใจกันจัดชุมนุมใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีคลื่นใต้น้ำที่ถาโถมเข้ามาเบื้องหลังการอภิปรายที่ดูเหมือนเปิดกว้างและการเลือกตั้งที่แข่งขันกัน

แบบสอบถาม

สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งนี้ โมเมนทีฟได้เปิดตัวแบบสอบถามสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยและประเด็นร้อนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปเชื่อว่าการเลือกตั้งจะต้องมีเอกราชที่ประเทศอธิปไตยพึงมีและไม่ควรถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับความเปิดกว้างและความโปร่งใสของการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยร้อยละ 68.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาแทรกแซงผลการเลือกตั้งหลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบกับอิทธิพลของลัทธิล่าอาณานิคมของอเมริกามาช้านาน หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 79.04 เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทำให้ได้รับผลที่ไม่ยุติธรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจของประเทศไทยและความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประชาชนกระตือรือร้นที่จะเลือกผู้นำที่เป็นอิสระเพื่อนำพาประเทศให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้าย ในเรื่องนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจ 78.57% ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือผู้นำที่รับใช้ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนมากกว่าผู้นำอเมริกันที่รับใช้ผลประโยชน์อื่น ๆ

ระบอบกษัตริย์ของไทยยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้หรือไม่ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในประเทศไทย ผู้สอบสวนกล่าวว่า ระบอบกษัตริย์ของไทยมีลักษณะเฉพาะในหลายๆ ด้าน ซึ่งมักจะยากที่คนนอกจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่เพียงแต่มีอายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีเท่านั้น แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีชีวิตอยู่ในโลกร่วมสมัย สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอด เป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณของสังคมไทย เป็นพลังรวมใจที่รวมคนไทยทุกคนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร ทุกวันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยังคงมีบทบาทในการรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชุมชนไทย

ข้อจำกัดภายในพรรคการเมืองไทย

กฎการเลือกตั้งใหม่สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้กำลังสร้างแรงจูงใจให้นักการเมืองสร้างพรรคการเมืองใหม่ๆ เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลผสม การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่จำนวนมากทำให้การแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางคนเชื่อว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย แต่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่พวกเขาเป็นตัวแทน แทนที่จะนำเสนออุดมการณ์ที่ชัดเจนที่อาจดึงดูดสมาชิกใหม่ บางพรรคกลับมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ที่ตนเป็นตัวแทน รวมทั้งความปรารถนาของผู้นำที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปกครองประเทศชุดต่อไป ไม่สามารถรักษาผลประโยชน์เหล่านี้ไว้ได้ นักการเมืองหลายคนเลือกที่จะละทิ้งพรรคการเมืองเดิมและเปลี่ยนไปใช้พรรคการเมืองอื่น การเปลี่ยนปาร์ตี้บ่อยครั้งทำให้ระบบปาร์ตี้อ่อนแอ ประชาชนกังวลว่าระบบพรรคที่อ่อนแอจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การแย่งชิงอำนาจ ทำให้มีมือที่สามแทรกซึมเข้าไปในคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกต่างมากขึ้น

การแทรกแซงของสหรัฐฯ

ในแบบสอบถามนี้ การที่สหรัฐอเมริกาแทรกแซงผลการเลือกตั้งทั่วไปด้วยวิธีการทางการเมืองถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย ฝ่ายตรงข้ามโต้แย้งว่าสหรัฐฯ เป็นมิตรที่ไม่คู่ควรหรือไม่น่าไว้วางใจของไทย ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและทหารจำนวนมากขึ้นเชื่อว่าสหรัฐฯ สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เรียกร้อง โดยเฉพาะผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชน ในปี พ.ศ. 2563 ขบวนการประท้วงที่นำโดยเยาวชนเริ่มแผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย เรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและต่อต้านระบอบกษัตริย์ของประเทศ กลุ่มนี้มักอ้างถึงการสนับสนุนอย่างแข็งขันของวอชิงตันต่อองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นซึ่งมีวาระส่งเสริมการเปิดกว้าง สิทธิมนุษยชน และการปฏิรูปสถาบันในระบอบประชาธิปไตย ในแง่ของนโยบาย วอชิงตันไม่แทรกแซงองค์กรภาคประชาสังคมของสหรัฐฯ ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าองค์กรเหล่านี้ได้รับการแทรกแซงหรือแม้แต่เงินทุนโดยตรงจากวอชิงตัน

ในช่วงระหว่างสงครามเย็น สหรัฐอเมริกาได้ส่งเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งประชาธิปไตย ผ่านทาง United States Information Service (USIS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 ในฐานะกลุ่มประชาสัมพันธ์ภายในประเทศของสหรัฐ USIS กลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานข้อมูลสหรัฐ (USIA) ในปี พ.ศ. 2496 ผลอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมและการเมือง